Logo gemeente Ooststellingwerf

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. 

Provinciale Staten

Inwoners van gemeente Ooststellingwerf stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Friesland. Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie die het beleid van de provincie Friesland bepalen. Daarnaast controleren ze de Gedeputeerde Staten. Meer informatie over de Provinciale Staten vindt u op de website van de Kiesraad.

In de gemeente Ooststellingwerf mag u stemmen op de Provinciale Staten als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023
  • inwoner van gemeente Ooststellingwerf bent
  • de Nederlandse nationaliteit heeft

Waterschappen

Gemeente Ooststellingwerf heeft één waterschap: Wetterskip Fryslân. De waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Dat is bijvoorbeeld het beheer van dijken en sluizen en het zuiveren van afvalwater. Meer informatie over de waterschappen vindt u op de website van de Kiesraad.

In de gemeente Ooststellingwerf mag u stemmen op de waterschappen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023
  • inwoner van gemeente Ooststellingwerf bent

Belangrijk bericht voor de inwoners van Haulerwijk

Op de stempassen die de inwoners van Haulerwijk ontvangen, staat het verkeerde adres. De inwoners van Haulerwijk kunnen stemmen in Sportcentrum Haulerwijk. Het adres is: Leeksterweg 23a, 8433 KV in Haulerwijk. In Sportcentrum Haulerwijk zijn twéé stembureaus ingericht.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de volgende websites: