Soms krijgt een kind extra zorg van een leraar of begeleider. Bijvoorbeeld via school, GGD of het gebiedsteam. Dit is altijd een professional. Met de verwijsindex kunnen professionals beter samenwerken. Alle professionals in Nederland werken met de Verwijsindex. U en uw kind krijgen daardoor de juiste zorg. Misschien heeft uw gezin contact met meerdere professionals. Met de Verwijsindex kunnen zij de zorg voor uw kind op elkaar afstemmen. Het voordeel van de Verwijsindex is dat u één contactpersoon heeft.

Veel gestelde vragen

Wie zien de signalen in de Verwijsindex?
De Verwijsindex is een gesloten systeem. Niet iedereen kan in de Verwijsindex kijken. Alleen de professional die een signaal over uw kind in het systeem zet, kan de gegevens van uw kind zien. Hij kan niet vrij in de Verwijsindex zoeken.

U mag vragen om een kopie van de gegevens. Ook mag u vragen iets in de gegevens te veranderen.

Wie gebruiken de Verwijsindex?

Aan de Verwijsindex doen veel organisaties mee. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Scholen
  • GGD
  • Gebiedsteams
  • Maatschappelijk werk
  • Kinderopvang
  • Leerplichtambtenaar
  • Thuiszorgorganisaties
  • Jeugdhulpaanbieders

Hoe werkt het?

In de Verwijsindex staan alle jongeren van Nederland. De professional zet bij de naam, de geboortedatum, het adres en het Burgerservicenummer van uw kind een vinkje. Dat heet een signaal.

Als een andere professional dit ook doet bij uw kind, is er een match. Het systeem meldt dit alleen aan deze professionals.  Als een broer of zus ook een signaal krijgt, ontstaat er ook een match. Dit heet een gezinsmatch.

Bij een match krijgen de professionals die een signaal hebben afgegeven, een e-mail. Zij spreken eerst af wie contact met u opneemt. Een van hen neemt dan contact met u op. Hij vraagt u en/of uw kind wat hij met de andere professional(s) mag bespreken. U geeft aan hoe u verder contact wilt houden. Dit kan per brief of in een gesprek.

Hoe lang duurt het?

De professional geeft alleen een signaal af. Hij zet geen inhoudelijk dossier in het systeem. Het signaal blijft 2 jaar actief. Tot 2 jaar na een signaal kan een match ontstaan.

Aanvullende informatie

De gegevens van uw kind zijn veilig. In de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ staat dat de Verwijsindex gebruikt mag worden. Alleen zorgprofessionals mogen het systeem gebruiken.

Als een professional een signaal in de Verwijsindex zet, vertelt hij dat aan u. De professional informeert een kind ouder dan 12 jaar ook zelf. Als het kind 16 jaar of ouder is, informeert de professional alleen het kind. 

Misschien wilt u niet dat een professional de Verwijsindex gebruikt voor uw kind. U kunt dit met hem of haar bespreken. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0516 (geen netnummer) of gemeente@ooststellingwerf.nl.

Voor extra informatie kunt u kijken op www.verwijsindexfryslan.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker