Deze Visie op Inclusie is in samenwerking met belangengroepen/ inwoners uit de gemeente opgesteld en in de raadsvergadering van 1 juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Er wordt samen met de belangengroepen gewerkt aan een Lokale Inclusie Agenda. Op deze agenda staan punten waar deze belangengroepen en de gemeente samen aan gaan werken. Zo werken we aan de ambitie die in de Visie op Inclusie staat, namelijk dat de gemeente Ooststellingwerf door haar inwoners en partners in 2030 ervaren en omschreven wordt als een inclusieve gemeente. 

Bekijk hier de Visie op Inclusie

Evaluatie 2020 Visie op Inclusie