Met een volmacht kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. 

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Op maandag 15, dinsdag 16 en  woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Misschien kunt u op één van deze dagen zelf niet stemmen. Lees hier hoe u iemand anders voor u laat stemmen.

U laat iemand anders voor u stemmen door die persoon te machtigen. Dat noemen we stemmen bij volmacht. Die persoon noemen we dan de gemachtigde. Die gemachtigde moet zelf ook stemrecht hebben voor dezelfde verkiezing.

Hoe werkt het?

Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde deze volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen kan op 2 manieren:

  1. Onderhandse volmacht (achterkant stempas  invullen)
  2. schriftelijke volmacht aanvragen

Onderhandse volmacht (Achterkant stempas invullen)

Woont degene die u wilt laten stemmen ook in Ooststellingwerf? Vul dan de achterkant van uw stempas in.

  • U ontvangt 2 weken voor de verkiezing uw stempas.
  • U vult de achterkant van de stempas in.
  • U en de gemachtigde ondertekenen allebei de stempas.
  • De gemachtigde neemt uw stempas mee naar het stembureau. Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. De gemachtigde mag dat ook op een smartphone of tablet tonen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Ooststellingwerf woont.

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woont. Zo vraagt u een schriftelijke volmacht aan:

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u zo indienen:

Per post sturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf
Ter attentie van team Dienstverlening
Onderwerp: Verkiezingen
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

  • In de brievenbus van het gemeentehuis gooien.
  • Scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@ooststellingwerf.nl.
  • De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 17:00 uur hebben ontvangen.