Waar kan ik informatie over de plannen vinden?

Kijk voor actuele informatie op deze website bij de plannen of op de nieuwspagina.

Kan ik ook mee denken en meepraten over een plan?

Participatie is een belangrijk onderdeel van planvorming. Bij elk woningbouwplan kijken we hoe we de omgeving kunnen betrekken. Het uitgangspunt is dat de direct aanwonenden van het plangebied eerst worden geïnformeerd. Daarna volgen bijeenkomsten in breder verband.

Wat is de rol van Plaatselijk Belang?

Taskforce Wonen onderhoudt nauw contact met de Plaatselijk Belangen. Heb je hier vragen over, stel ze dan vooral aan ons of aan het Plaatselijk Belang in jouw dorp.

Waar vind ik informatie over bijeenkomsten?

Op de nieuwspagina worden openbare bijeenkomsten kenbaar gemaakt. Houd ook de communicatiekanalen van de gemeente en jouw dorpskrant goed in de gaten.