Kan ik als particulier een aanvraag indienen?

Nee, alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. U kunt dus alleen als vereniging of stichting een aanvraag doen.

Aan welke vereisten moet mijn idee voldoen?

We hebben speciale toetsingscriteria opgesteld. Bekijk de criteria hier.

Wat is er anders dan vorig jaar?

Kleine initiatieven krijgen dit jaar net zo veel beoordelingscriteria als de grote initiatieven. Ook moeten er meer punten gehaald worden om in aanmerking te komen voor subsidie. Kleine projecten zijn dit jaar niet verplicht om een projectplan bij te voegen. Het mag natuurlijk wel. Grote projecten zijn wel verplicht een projectplan in te dienen. 

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Het budget  wordt onderverdeeld in kleine en grote projecten. Voor projecten van €0 tot en met €10.000 euro is in totaal €80.000,- beschikbaar. Voor projecten vanaf €10.001,-  tot maximaal €25.000 is dat bedrag in totaal €150.000,-.

Hoe werkt de beoordeling?

Vernieuwende ideeën die positief bijdragen aan de leefbaarheid, natuur & milieu hebben een streepje voor. Net als initiatieven met een sociaal doel en projecten waarmee de samenwerking tussen mensen in de straat, buurt of het dorp gestimuleerd wordt. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de projecten aan de hand van de toetsingscriteria. Die commissie adviseert het college, dat uiteindelijk besluit.

Kan ik als ondernemer ook subsidie aanvragen?

Nee, u mag als indiener geen winstoogmerk hebben.

Kunnen we ondersteuning krijgen bij de aanvraag?

Jaimy Pijnacker is uw contactpersoon. Zij kan u helpen bij het proces en vragen beantwoorden. U kunt haar bereiken via  j.pijnacker@ooststellingwerf.nl of 0516-566331. U kunt ook langkomen tijden een van de inloopmomenten op het gemeentehuis.  

Wat zijn de termijnen?

  • De indientermijn is van 2 tot en met 20 september 2019.
  • Kleine initiatieven moeten binnen 12 maanden na de startdatum zijn afgerond.
  • Grote initiatieven moeten binnen 24 maanden na de startdatum zijn afgerond.
  • Activiteiten die al gestart zijn voor de datum van indiening van de aanvraag komen niet voor subsidie in aanmerking.

Startdatum: datum waarop de eerste kosten voor de uitvoering van de te subsidiëren activiteit  worden gemaakt.

Einddatum: Datum waarop deze activiteit is afgerond.

Waar en hoe moet de aanvraag worden ingediend?

U kunt vanaf  2 september 2019 een aanvraag doen. Komt u er niet uit? Geen probleem. Neem contact op met Jaimy of kom langs tijdens het inloopspreekuur.

Wie zitten er in de onafhankelijke adviescommissie?

De adviescommissie bestaat uit Wim Plekkenpol, oud-wethouder van Weststellingwerf, als voorzitter van de adviescommissie. Elles Dost, directeur van woningcorporatie Actium. Anke Huizenga, bestuurder bij ZuidOostZorg. Henk van Hooft, voorzitter van de Stuurgroep regionaal landschap Drents Friese Grensstreek.

Wat is een pitch?

We geven de initiatiefnemers de mogelijkheid hun idee te presenteren aan de adviescommissie. Hier heeft u maximaal 3 minuten voor. Zo kunt u nog tips krijgen om uw idee aan te scherpen. Dit is overigens niet verplicht.

Mag het project gemeentegrens overschrijdend zijn?

Het is belangrijk dat de focus op Ooststellingwerf ligt. Twijfelt u? Overleg dan met Jaimy.

Is cofinanciering toegestaan?

De mate waarin gebruik wordt gemaakt van cofinanciering is een toetsingscriterium. Kijk  dus zeker naar deze mogelijkheden. Geef in de aanvraag duidelijk aan welke andere financiering u gebruikt in het project. 

Is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van het project of het voortbestaan van het idee?

Nee. Het is een eenmalige subsidie. De gemeente draagt in de toekomst dus niet de lasten van het project. Na de toekenning bent u als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit heeft u als indiener al eerder uitgewerkt,  want dit hoort bij de aanvraagprocedure.

Moet ik ook verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie ?

Ja , na afloop van het project. Bij subsidiebedragen tot €10.000 vragen we u om informatiemateriaal aan te leveren dat we op onze website kunnen publiceren. Bij hogere bedragen moet u ook een financiële verantwoording aanleveren. Hoe dat  precies moet leest u in de subsidiebeschikking. Daarnaast vragen wij u om bij de uitvoering van het project aan te geven dat het project mede mogelijk is gemaakt door de gemeente Ooststellingwerf. Bijvoorbeeld in flyers of advertenties.