In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Koken op gas en je woning verwarmen met aardgas kan dan niet meer. Dat doen we dan met duurzame energie. Zo stoten we minder schadelijke CO2 uit en beperken we verdere klimaatverandering. Maar hoe en wanneer koppel je woningen los van het aardgas? Wat is het alternatief en wat is haalbaar en betaalbaar voor iedereen?

De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf werken samen aan een Transitievisie Warmte die antwoord gaat geven op deze vragen.

In dit I-report leest u meer over de Transitievisie Warmte.