Werkgeversregelingen

Sommige mensen kunnen vanwege hun opleiding, een fysieke, verstandelijke of psychische beperking, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal of een lange periode van werkloosheid lastig een baan vinden. Wij werken graag met onze lokale ondernemers samen om deze inwoners een fijne werkplek te geven. Voor u als ondernemers zijn er allerlei voordelen.

Samen zorgen we voor werk voor iedereen!

Regelingen van onze gemeente

Proefplaatsing

U kunt een werknemer op proef inzetten, om te bepalen of hij/zij in uw bedrijf past. De werknemer behoudt in die periode zijn/haar uitkering.

Wat is uw voordeel?

 • U betaalt geen loonkosten aan de werknemer. U vergoedt alleen reis- en verblijfskosten.

Goed om te weten

 • Een proefplaatsing vanuit de gemeente kan maximaal 2 maanden duren.
 • U heeft de intentie om de werknemer na de proefplaatsing in dienst te nemen, waardoor de werknemer geen uitkering meer nodig heeft.

Jobcoaching

Als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst heeft, vraagt dat specifieke vaardigheden van u als werkgever en uw personeel. Ook de werknemer heeft begeleiding nodig. Jobcoaching biedt u deze begeleiding.

Wat is uw voordeel?

 • Jobcoaching wordt vergoed door de gemeente.

Goed om te weten

 • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week.

Loonkostensubsidie bij verminderde loonwaarde

Uw werknemer heeft een arbeidsbeperking en kan hierdoor niet zelfstandig het wettelijk minimumloon verdienen. U krijgt hiervoor compensatie.

Wat is uw voordeel?

 • De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. U krijgt ook een deel van de werkgeverslasten vergoed.
 • U kunt ook aanspraak maken op de no-riskpolis.

Goed om te weten

 • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week.
 • U ontvangt de loonkostensubsidie op basis van declaratie.
 • De gemeente betaalt tijdens ziekte van de werknemer de loonkostensubsidie niet door.

Download hier het aanvraagformulier loonkostensubsidie 

Contact

Heeft deze informatie u enthousiast gemaakt? Vraag dan geheel vrijblijvend een gesprek aan met Ingrid Borgman, Accountmanager Werkgelegenheid & Bedrijvenloket:

Regelingen van de Belastingdienst

 • Lage-inkomensvoordeel: U ontvangt een financiële bijdrage als u een ouder iemand of iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt die tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon verdient.
 • Loonkostenvoordeel: U ontvangt een tegemoetkoming als u een ouder iemand of iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt.

Regelingen Arbeidsmarktregio Fryslân

 • Regelingen bij indienstneming: Er zijn landelijk, provinciaal en gemeentelijk diverse regelingen die interessant zijn als u iemand aan wilt nemen die nu werkloos, arbeidsongeschikt is of nog bijgeschoold moet worden. Informatie hierover vindt u hier.