Esther Verhagen is lid van OoststellingwerfsBelang. Als wethouder en locoburgemeester heeft zij diverse verantwoordelijkheden en taken:

Portefeuille

Thema

Samenleving, zorg en ondersteuning en hulpverlening 

Programma

Sociaal Domein

 • Visie op samenleven
 • Jeugd
 • WMO
 • Volksgezondheid
 • Inkomstenondersteuning
 • Armoede / schuldhulpverlening
 • Maatschappelijke activering
 • Inburgering /statushouders
 • Eenzaamheid
 • Mantelzorg en vrijwilligersbeleid
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs, leerplicht / RMC
 • Aandachtsgebieden (sociaal Haerenkwartier, Haulerwijk)
 • Welzijnswerk (Scala)
 • Adviesraad sociaal domein
 • Fonds Ooststellingwerf
 • Zorgeconomie

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?