Wethouder Sociaal Domein en Accommodatiebeleid, 1e loco burgemeester

Esther Verhagen is lid van OoststellingwerfsBelang. 

Portefeuille

 • Sociaal Domein
 • WMO
 • Jeugd & jeugdzorg
 • Inclusie
 • Programma Samenleven
 • Maatschappelijke activering waaronder eenzaamheid
 • Inburgering statushouders
 • Accommodatiebeleid
 • Kunst & Cultuur
 • Inkomensondersteuning, armoede, schuldhulpverlening
 • Mantelzorgbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Volksgezondheid
 • Inwonersparticipatie
 • Aandachtsgebieden sociale structuur
 • Welzijnswerk (Scala)
 • Adviesraad sociaal domein
 • Fonds Ooststellingwerf
 • Zorgeconomie (Regio Deal)
 • Monumenten

Contact

Wethouder Esther Verhagen