Wethouder Wonen, Onderwijs en Sport, 3e loco burgemeester

Jelke Nijboer is lid van de PvdA. 

Portefeuille

  • Ruimtelijke Ordening
  • Programma Omgevingswet
  • Wonen
  • Hûs en Hiem
  • Participatiewet en arbeidstoeleiding
  • Sport
  • Onderwijs, leerplicht en onderwijshuisvesting
  • Grondzaken
  • Taalbeleid

Contact

E-mail: j.nijboer@ooststellingwerf.nl