WijkNet is het gemeentelijke vervolg op het project Voor de wijk Door de wijk. Het doel van WijkNet is om de leefbaarheid in de wijken te vergroten en bewoners met een uitkering te activeren en zelfredzamer te maken. Deelnemers doen werkervaring op en vergroten zo hun kansen op een betaalde baan. Tegelijkertijd doen ze iets terug voor de wijk.

Werkzaamheden

Alle deelnemers van WijkNet doen hun taken als vrijwilliger. WijkNet verricht diverse werkzaamheden:

  • Groenonderhoud
  • Eenmalig tuinonderhoud van inwoners die dit om redenen zelf niet kunnen
  • Bij Stellinghaven – o.a. onderhoud aan de wandeltuin met grote tuinkas en wandelen of koffie drinken met bewoners.
  • Kleine klussen in en om het huis
  • Coördinator
foto bus wijknet

Vanuit de gemeente Ooststellingwerf is een coördinator aangesteld die deelnemers begeleidt, aanvragen beoordeelt, klussen aanneemt en de dagelijkse gang van zaken coördineert. De coördinator van WijkNet is Eelco Boontje.

Locatie

Eelco heeft een kantoor in het inloophuis in het Haerenkwartier, adres Goldhaer 10 te Oosterwolde. Omdat veel werkzaamheden buiten plaatsvinden is Eelco hier niet altijd aanwezig.

Contact

Aandachtsgebieden Stellingwerven

WijkNet is een project dat deel uitmaakt van het programma Aandachtsgebieden Stellingwerven en is een samenwerking tussen gemeente Ooststellingwerf, gemeente Weststellingwerf en provincie Fryslân.

De doelstelling van het programma Aandachtsgebieden Stellingwerven is: "In 14 jaar verbeteren van sociaaleconomische positie en fysieke leefomgeving van inwoners aandachtsgebieden."

Heeft u gevonden wat u zocht?