Een recreatieverblijf is uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik. Dit betekent dat u er niet permanent mag wonen. Ook het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning is niet toegestaan.

Wat is permanent wonen in een recreatieverblijf?

Een recreatieverblijf heeft een adres met een recreatieve bestemming en is bijvoorbeeld een (sta)caravan, chalet, bungalow of recreatiewoning. Dit betekent dat u alleen in een recreatieverblijf mag verblijven om tijdelijk te recreëren. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u bekijken welke bestemming een verblijf heeft.

Een recreatieverblijf is bedoeld voor toeristen en recreanten om tijdelijk in te recreëren. Een recreatieverblijf wordt permanent bewoond wanneer:

  • U staat ingeschreven op het adres van een recreatieverblijf of recreatiepark.
  • U het recreatieverblijf als hoofdverblijf gebruikt en/of geen andere woning heeft.
  • U het recreatieverblijf gebruikt om dichter bij het werkadres te zijn.
  • U het recreatieverblijf gebruikt ter overbrugging van twee woningen.
  • U door een onwenselijke privé-situatie een tijdelijke woning nodig heeft.

Om te beoordelen of u permanent woont in een recreatieverblijf, wordt er niet gekeken naar het aantal dagen, maar naar de reden van uw verblijf.

Waarom is wonen in een recreatieverblijf en het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning niet toegestaan?

Permanent wonen in een recreatieverblijf én het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning is in strijd met het bestemmingsplan. Beide, wonen en verhuren, is daarom niet toegestaan.

Gemeente Ooststellingwerf vindt de lokale vrijetijdseconomie erg belangrijk. De gemeente wil een unieke beleving aan toeristen bieden. Wanneer iemand met een andere reden dan tijdelijk recreëren op een recreatiepark verblijft, kan dit het vakantiegevoel van de toerist beïnvloeden. Bent u daar niet als toerist of recreant? Maar bijvoorbeeld omdat u op zoek bent naar een nieuwe woning? Of omdat het recreatieverblijf dichtbij uw werk is? Dan woont u in het vakantieverblijf. Dat is niet toegestaan.

Recreatieverblijven zijn dus alleen bedoeld om tijdelijk te recreëren. Zo kunnen de toeristen en recreanten ook daadwerkelijk ontspannen, genieten en spelen. Bij permanente bewoning ontstaat er een andere beleving op het park.

Waarom kan ik mij inschrijven op een adres van een recreatieverblijf?

De gemeente is wettelijk verplicht om personen in te schrijven, ongeacht de bestemming van het adres. De inschrijving betekent niet dat u toestemming heeft om in het recreatieverblijf te wonen. Pas na inschrijving bekijkt de gemeente of permanent wonen op die plek is toegestaan.

Kan ik een tijdelijke gedoogbeschikking aanvragen om in een recreatieverblijf te wonen?

Er zijn situaties waarvoor de gemeente Ooststellingwerf een tijdelijke gedoogbeschikking afgeeft. Met een gedoogbeschikking kunt u tijdelijk in het recreatieverblijf wonen. Een voorbeeld van zo’n situatie is: het overbruggen van twee woningen, bijvoorbeeld door de bouw van een nieuwbouwwoning of door het verbreken van een relatie waardoor een tijdelijke woning nodig is.

Om een tijdelijke gedoogbeschikking te kunnen aanvragen, is er eerst een gesprek met de gemeente. Daarin bespreekt u met een medewerker van de gemeente waarom u in een recreatiewoning woont. De gemeente heeft daarbij de volgende bewijsstukken van u nodig:

  • Inschrijving op het adres.
  • Inschrijving bij een wooncorporatie als woningzoekende.
  • Goedkeuring van de parkeigenaar en verhuurder voor het bewonen van het recreatieverblijf.

De gemeente kan kosten in rekening brengen voor de aanvraag van een tijdelijke gedoogbeschikking.

Treedt de gemeente handhavend op?

De gemeente kan handhavend optreden tegen het wonen in een recreatieverblijf of het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning. In eerste instantie verzoekt de gemeente u om u op een ander hoofdverblijf in te schrijven. Of een gedoogbeschikking aan te vragen. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente u een last onder dwangsom opleggen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het wonen in een recreatieverblijf of het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0516 of via gemeente@ooststellingwerf.nl.