Op dinsdag 11 juli heeft de gemeente Ooststellingwerf een woningplan gepresenteerd aan de bewoners van Oldeberkoop. Naast Het Hooge I, wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd: ’t Hooge II.

Proces

Voorafgaand aan het ontwerp is een programma van eisen opgesteld. Klimaatbestendig inrichten, minimaliseren van de infrastructuur en gebruik maken van de bestaande hoogten waren een paar speerpunten. Het uiteindelijke ontwerp ging niet over één nacht ijs. Samen met omwonenden heeft de gemeente gewerkt naar het uiteindelijke plan zoals het er nu ligt.

In de woon(zorg)visie Ooststellingwerf komt naar voren dat er in Oldeberkoop behoefte is aan 20 woningen (van de 520 nieuw te bouwen woningen in heel Ooststellingwerf). Op 20 april 2023 is er een nieuwe woondeal gesloten tussen meerdere gemeenten, de provincie en het ministerie. Die geeft Ooststellingwerf ruimte voor 700 nieuwe woningen. Dat houdt in dat er ruimte is voor circa 40 extra woningen in Oldeberkoop.

In ’t Hooge II is ruimte voor 27 woningen. De wijk krijgt vijf vrijstaande woningen (vrije kavels), drie blokken met twee-onder-één-kapwoningen en tien starterswoningen. Woningbouwcorporatie Actium wil er zes levensloopbestendige woningen realiseren.

Interesse?

Geïnteresseerden in de vrije kavels en de twee-onder-één-kapwoningen kunnen zich binnenkort op een kavel inschrijven. Heeft u interesse in een twee-onder-één-kapwoning, dan moet u zich samen met een geïnteresseerde voor de tweede woning inschrijven. Als er meer inschrijvingen dan woningen zijn, dan vindt er een loting plaats. We maken via de Nieuwe Ooststellingwerver en  op onze website Taskforce Wonen | Gemeente Ooststellingwerf bekend wanneer inschrijven mogelijk is.

Voorwaarden en prijzen

De gemeente zorgt voor een bouwrijpe kavel, maar de koper zoekt zelf een bouwer, zorgt voor de aansluiting op elektra, riolering en water. De richtprijzen van de vrije kavels zijn vanaf € 150,- per m2 (excl. btw). De grootte van de kavels verschilt van 545 m2 tot 637 m2 per kavel.
De richtprijzen van de twee-onder-één-kapwoningen zijn vanaf € 130,- per m2 (excl. btw). De grootte van de kavels verschilt van 406 m2 tot 408 m2 per kavel.

Starterswoningen

De starterswoningen worden via een openbare aanbesteding aangeboden. Geïnteresseerden voor de starterswoningen kunnen zich melden bij de bouwer en/of makelaar die de aanbesteding heeft gewonnen. Zodra de aanbesteding start, maken we dit bekend via de Nieuwe Ooststellingwerver en op onze website: Taskforce Wonen | Gemeente Ooststellingwerf

Levensloopbestendige huurwoningen

De levensloopbestendige woningen worden gebouwd door woningbouwcorporatie Actium. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij de corporatie. De corporatie stelt ook de huurprijs vast.

Planning

Voordat de kavels in de verkoop kunnen, moet het bestemmingsplan worden vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt samen met het beeldkwaliteitsplan in september ter inzage gelegd. Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden, zoals het aanleggen van wegen voor het bouwverkeer, in het najaar van 2023. De bouw van de woningen zal, naar verwachting, rond eind 2024 starten.