Het COA regio Noord, SC Heerenveen en Base to Work hebben samen een activatieproject voor statushouders ontwikkeld. In de azc’s in Friesland zijn veel statushouders die wachten op een woonruimte binnen de gemeente.

Door verschillende omstandigheden zoals de krappe woningmarkt verblijven veel statushouders een tijd op het azc. “Deze periode kan zinvol ingezet worden om alvast te werken aan de inburgering en het integreren in Nederland. Door het aanbieden van een activatietraining worden deelnemers (letterlijk) in beweging gezet en krijgen zij training over hoe zaken in Nederland geregeld zijn. De statushouders hebben hierdoor een doel en kunnen actief aan de slag met het leren over Nederland. Door middel van activatietraining, sport & bewegen én individuele coaching krijgen deelnemers onderwijs over de Nederlandse samenleving”, aldus Nicky Korte, casemanager participatie COA regio Noord.

Mooie stappen zetten

Het activatieprogramma is gestart in maart 2023 en is bedoeld voor statushouders die in Heerenveen (of directe omgeving) gaan wonen. Het doel van de activatietraining is om deelnemers kennis te laten maken met de gebruiken, normen en waarden in Nederland. Door middel van een gezamenlijke groepstraining wordt er getraind op diverse leefgebieden en worden ook praktische zaken behandeld. “Denk hierbij aan de Nederlandse gezondheidzorg, het openbaar vervoer, normen en waarden en (sociaal) netwerk. Daarnaast vormt taal ook een belangrijk onderdeel tijdens deze trainingen en komt dit ook terug door middel van verschillende taaloefeningen. Dit doe ik samen met mijn collega Amin met ontzettend veel plezier’’, vertelt Yasmine, begeleider vanuit Base to Work. “We merken echt dat we veel vooruitgang boeken bij de deelnemers. We hebben tijd om zowel in groepsverband als individueel aandacht te besteden. We zetten met elkaar mooie stappen en hebben hen een mooie en leerzame tijd kunnen aanbieden op deze prachtlocatie; sc Heerenveen!” Het activatieproject is inmiddels afgerond. De deelnemers hebben een certificaat gekregen waar ze heel trots op zijn. Het project krijgt een vervolg, gesprekken zijn daarover gaande tussen de verschillende partijen.