Wat de inkoop van zorg betreft, werken we samen met de gemeenten Weststellingwerf en Opsterland. Samen hebben we afspraken gemaakt met organisaties die diensten op het gebied van Wmo en Jeugdzorg leveren.

Zorgdiensten die we provinciaal inkopen, doen we via een bestuurlijke aanbesteding. Dat heeft voor u als aanbieder voordelen.