Medische zorg aan onverzekerde vluchtelingen

Oekraïners in Nederland die (nog) geen werk hebben, zijn niet verzekerd. Medische noodzakelijke zorg, verleend vanuit het basispakket aan vluchtelingen, wordt volledig vergoed via de subsidieregeling medische zorg voor onverzekerden. De zorgverlener vraagt de subsidie aan. Noodzakelijke mondzorg valt hier dus ook onder. Procedure: CAK - Hoe vraagt u subsidie aan? (hetcak.nl). Patiënt betaalt geen eigen risico.

Verwijzing naar een specialist

Verwijzing naar een specialist gaat via de huisarts. Voor spoedgevallen tussen 17.00 en 08.00 uur kan men terecht bij de huisartsenpost.

Werk en verzekeringsplicht

Op het moment dat de vluchteling gaat werken is de vluchteling verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.

Er komt een nieuwe regeling voor onverzekerden, zodra deze er is maken wij deze op de website bekend.