Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne

Vanaf 1 juli wordt zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne met Burgerservicenummer (BSN) vergoed uit de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO).

Deze regeling voorziet ook in een extra bedrag van € 250,- voor tandartszorg. Vanaf 1 augustus zijn de gegevens van vluchtelingen met BSN zichtbaar in de verzekeringsgegevens.

Als een vluchteling geen BSN-nummer heeft of niet te vinden is in de verzekeringsgegevens, dan worden zorgkosten vergoed door het CAK.

Op Rijksoverheid.nl leest u meer over de RMO en zorg die wordt vergoed.

Zorgverzekering

Alle vluchtelingen met BSN, ook werkende vallen onder de RMO. Vanaf 1 augustus hoeven vluchtelingen geen zorgverzekering meer af te sluiten. Dit geldt ook voor vluchtelingen die nu aan het werk gaan. Zij hebben in principe vier maanden de tijd om zich te verzekeren. Met deze vier maanden is de periode van juli voorbij. Op 1 augustus gaan de zorgverzekeringen alle Oekraïners die al een zorgverzekering hebben afgesloten een brief sturen dat per 1 augustus de zorgverzekering wordt stopgezet.  

Vragen over vergoeding zorg aan patiënten uit Oekraïne

Zwanger en gelucht uit Oekraïne? 

Kijk op de website van Centering Zorg voor meer informatie.