Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg kan bestaan uit een behandeling, een dienst of een product. In de Zvw is een breed basispakket aan zorg verzekerd. Zorgverzekeraars voeren de Zvw uit voor hun verzekerden.

Basisverzekering 

De Zvw kent een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De basisverzekering dekt een groot aantal gezondheidsrisico’s, waaronder:

  • Geneeskundige zorg (eerstelijns zorg) in ziekenhuizen, huisartsen en andere erkende zorgaanbieders
  • Ziekenvervoer
  • Tandheelkundige zorg (voor jongeren)
  • Farmaceutische zorg (medicatie)
  • Bepaalde hulpmiddelen, zoals een kunstgebit of gehoorapparaat
  • Persoonlijke verzorging en verpleging via de wijkverpleegkundige
  • Kraam- en verloskundige zorg

Niet alle zorg zit in het basispakket. Je kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld extra vergoeding voor een behandeling bij de tandarts of de fysiotherapeut.

Bijdrage

Voor de Zvw betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage, bijvoorbeeld via je loon, pensioen of winst uit een onderneming. Voor werknemers wordt het inkomen automatisch ingehouden. Daarnaast betaal je zorgpremie aan de verzekeraar.

Meer weten?

Wil je meer weten hierover? Kijk dan eens op de website van het Zorginstituut Nederland