De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Dit doen ze namens alle inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen over voorzieningen voor mensen met een beperking, werk en inkomen, jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Maar ook over zaken als wonen en armoedebeleid adviseert de adviesraad het college soms.

Uw suggesties voor de Adviesraad

Valt u iets op aan het beleid? Heeft u suggesties hoe het beter zou kunnen? Draag dit dan aan bij de Adviesraad. Als zij de opmerking relevant vinden, dragen ze die voor aan het college.

U kunt contact opnemen met de ambtelijk secretaris via secretarisadviesraad@ooststellingwerf.nl.

Vergaderingen

De Adviesraad vergadert op de volgende data:

2024

 Adviesraad Sociaal Domein
 Start: 19:30 uur
januari15 januari 
februari12 februari 
maart11 maart
april8 april 
mei13 mei 
juni10 juni 
juliGeen ASD
augustusGeen ASD
september9 september 
oktober14 oktober 
november 11 november 
december9 december (trainingsavond)

De vergaderingen zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen, stuur dan een e-mail naar secretarisadviesraad@ooststellingwerf.nl. U ontvangt dan tijdig nadere informatie over plaats, tijd en de vergaderagenda.

Samenstelling Adviesraad

Themagroep Jeugd & Jeugdhulp

 • Jetske Wijma-Miedema (contactpersoon)
 • Anneke Hageman
 • Bert van Riezen

Themagroep Werk en Inkomen

 • Minke Lenting – van Benthem
 • Hans van Welsem (contactpersoon)
 • Jenny Dolsma

Themagroep Zorg Wonen en Welzijn

 • Victor Felder (contactpersoon)
 • Trijntje Hoonstra
 • Margreet Bergsma (tot 1 juni 2024)
 • Himke Smit

Themagroep Participatie en Leefbaarheid

 • Koos Braak
 • Bert Goeree
 • Pieter Reitsma
 • Elly Latuheru-Kies

Dagelijks bestuur

 • Vacature per 1-4-2023
 • Jenny Dolsma (voorzitter)
 • Bert Goeree (secretaris)
 • Hans van Welsem (penningmeester)
Vlnr onder: Trijntje Hoonstra, Anneke Hageman, Himke Smit, Koos Braak, Bert van Riezen Vlnr boven: Victor Felder, Hans van Welsem, Jetske Wijma, Margreet Bergsma, Jenny Dolsma, Bert Goeree Op de foto ontbreken de leden Elly Latuheru-Kies, Minke Lenting-van Benthem, Pieter Reitsma