De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Dit doen ze namens alle inwoners.

Denk hierbij aan onderwerpen over voorzieningen voor mensen met een beperking, werk en inkomen, jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Maar ook over zaken als wonen en armoedebeleid adviseert de adviesraad het college soms.

Uw suggesties voor de Adviesraad

Valt u iets op aan het beleid? Heeft u suggesties hoe het beter zou kunnen? Draag dit dan aan bij de Adviesraad. Als zij de opmerking relevant vinden, dragen ze die voor aan het college.

U kunt contact opnemen met de secretaris via 06 37174091 of adviesraad@ooststellingwerf.nl.

Vergaderingen

De Adviesraad vergadert in de Raadzaal om 19.30 uur, op de volgende data:

  • 9 september 2019
  • 14 oktober 2019
  • 11 november 2019

De vergaderingen zijn openbaar.

Samenstelling Adviesraad

Adviesraad Sociaal Domein

Voorste rij:

Truus Kuiper/ Emma Wiersma/ Anita Zwaaneveldt (vz)/ Sippy van Tuinen- de Jong/ Haralda Schouwstra/ Jenny van der Bij.

Achterste rij:

Theo van Gilst/ Jan Looijenga / Cees Verboom/ Wim de Jong/ Hendrik Jan Olijve/ Victor Felder/ Marian de Jong/ Jan Prinsen

Heeft u gevonden wat u zocht?