De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Dit doen ze namens alle inwoners.

Denk hierbij aan onderwerpen over voorzieningen voor mensen met een beperking, werk en inkomen, jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Maar ook over zaken als wonen en armoedebeleid adviseert de adviesraad het college soms.

Uw suggesties voor de Adviesraad

Valt u iets op aan het beleid? Heeft u suggesties hoe het beter zou kunnen? Draag dit dan aan bij de Adviesraad. Als zij de opmerking relevant vinden, dragen ze die voor aan het college.

U kunt contact opnemen met de secretaris via 06 37174091 of adviesraad@ooststellingwerf.nl.

Vergaderingen

De Adviesraad vergadert in de Raadzaal, mits dit mogelijk is gezien de coronamaatregelen, om 19.30 uur, op de volgende data:

2022

 Adviesraad Sociaal Domein
 Start: 19:30 uur
januari17 januari 
februari14 februari 
maart14 maart
april11 april 
meiTraining ASD
juni13 juni 
juliGeen ASD
augustusGeen ASD
september12 september 
oktober10 oktober 
november 14 november 
decemberTraining ASD

De vergaderingen zijn openbaar.

Samenstelling Adviesraad

Themagroep Participatie & Leefbaarheid

 • Anita Zwaaneveldt (voorzitter)
 • Jan Looijenga (Secretaris)
 • Sippy van Tuinen

Themagroep Zorg Wonen en Welzijn

 • Victor Felder
 • Marian de Jong
 • Trijntje Hoonstra

Themagroep Werk & Inkomen

 • Haralda Schouwstra (Vice voorzitter)
 • Minke Lenting
 • Emma Wiersma
 • Hans van Welsem (Penningmeester)

Themagroep Jeugd & Jeugdhulp

 • Hendrik Jan Olijve
 • Wietze Douwsma
 • Wim de Jong
 • Andries de Vries

Heeft u gevonden wat u zocht?