De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Dit doen ze namens alle inwoners.

Denk hierbij aan onderwerpen over voorzieningen voor mensen met een beperking, werk en inkomen, jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Maar ook over zaken als wonen en armoedebeleid adviseert de adviesraad het college soms.

Uw suggesties voor de Adviesraad

Valt u iets op aan het beleid? Heeft u suggesties hoe het beter zou kunnen? Draag dit dan aan bij de Adviesraad. Als zij de opmerking relevant vinden, dragen ze die voor aan het college.

U kunt contact opnemen met de secretaris via 06 37174091 of adviesraad@ooststellingwerf.nl.

Vergaderingen

De Adviesraad vergadert in de Raadzaal, mits dit mogelijk is gezien de coronamaatregelen, om 19.30 uur, op de volgende data:

2021

  Adviesraad Sociaal Domein
  Start: 19:30 uur
januari 11 januari
februari 8 februari 
maart 8 maart
april 12 april 
mei 10 mei 
juni 14 juni 
juli Geen ASD
augustus Geen ASD
september 13 september 
oktober 11 oktober 
november  8 november 
december 13 december (optioneel)

2022

  Adviesraad Sociaal Domein
  Start: 19:30 uur
januari Training ASD
februari 14 februari 
maart 14 maart
april 11 april 
mei 9 mei 
juni 13 juni 
juli Geen ASD
augustus Geen ASD
september 12 september 
oktober 10 oktober 
november  14 november 
december Training ASD

De vergaderingen zijn openbaar.

Samenstelling Adviesraad

Themagroep Participatie & Leefbaarheid

 • Anita Zwaaneveldt (voorzitter)
 • Jan Looijenga (Secretaris)
 • Sippy van Tuinen

Themagroep Zorg Wonen en Welzijn

 • Victor Felder
 • Marian de Jong
 • Trijntje Hoonstra

Themagroep Werk & Inkomen

 • Haralda Schouwstra (Vice voorzitter)
 • Minke Lenting
 • Emma Wiersma
 • Hans van Welsem (Penningmeester)

Themagroep Jeugd & Jeugdhulp

 • Hendrik Jan Olijve
 • Wietze Douwsma
 • Wim de Jong
 • Andries de Vries

Heeft u gevonden wat u zocht?