De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Dit doen ze namens alle inwoners.

Denk hierbij aan onderwerpen over voorzieningen voor mensen met een beperking, werk en inkomen, jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Maar ook over zaken als wonen en armoedebeleid adviseert de adviesraad het college soms.

Uw suggesties voor de Adviesraad

Valt u iets op aan het beleid? Heeft u suggesties hoe het beter zou kunnen? Draag dit dan aan bij de Adviesraad. Als zij de opmerking relevant vinden, dragen ze die voor aan het college.

U kunt contact opnemen met de ambtelijk secretaris via secretarisadviesraad@ooststellingwerf.nl.

Vergaderingen

De Adviesraad vergadert op de volgende data:

2023

 Adviesraad Sociaal Domein
 Start: 19:30 uur
januari9 januari 
februari13 februari 
maart13 maart
april17 april 
mei15 mei 
juni12 juni 
juliGeen ASD
augustusGeen ASD
september11 september 
oktober9 oktober 
november 13 november 
decemberTraining ASD

De vergaderingen zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen, stuur dan een e-mail naar secretarisadviesraad@ooststellingwerf.nl. U ontvangt dan tijdig nadere informatie over plaats, tijd en de vergaderagenda.

Samenstelling Adviesraad

Themagroep Jeugd & Jeugdhulp

 • Wim de Jong
 • Hendrik Jan Olijve
 • Jetske Wijma-Miedema
 • Antje de Reus

Themagroep Werk en Inkomen

 • Minke Lenting – van Benthem
 • Hans van Welsem
 • Jenny Dolsma

Themagroep Zorg Wonen en Welzijn

 • Victor Felder
 • Trijntje Hoonstra
 • Margreet Bergsma

Themagroep Participatie en Leefbaarheid

 • Anita Zwaaneveldt
 • Koos Braak
 • Bert Goeree

Heeft u gevonden wat u zocht?