Jacobskruiskruid is een gele plant die hier van nature thuis hoort, en ecologisch waardevol is.  De plant vormt in agrarisch gebied echter  een probleem omdat hij giftig is in hooi. Voorkomen moet worden dat de zaden zich in agrarisch gebied kunnen verspreiden. De gemeente verwijdert de plant daarom uit bermen in het agrarisch gebied.