Jacobskruiskruid is een gele plant die hier van nature thuis hoort, en ecologisch waardevol is.  De plant vormt in agrarisch gebied echter  een probleem omdat hij giftig is in hooi. Voorkomen moet worden dat de zaden zich in agrarisch gebied kunnen verspreiden. De gemeente verwijdert de plant daarom uit bermen in het agrarisch gebied. 

Giftig

Het Jacobskruiskruid bevat alkaloïden die bij opname via voedsel  giftig zijn voor zoogdieren. De meeste dieren mijden de plant, maar het wordt anders wanneer dit gewas terecht komt in hooi- of kuilvoer; de dieren herkennen de plant niet meer en eten het voer gewoon op. Anders dan de meeste andere giftige planten behoudt het Jacobskruiskruid zijn giftige werking na droging en blijft het dus ook in hooi onverminderd zeer gevaarlijk. Vooral onder  paarden en koeien vallen dodelijke slachtoffers.

Herkenning

Jacobskruiskruid is een felgeel bloeiende plant die vanaf de tweede helft juni tot in oktober bloeit. Het eerste zaad rijpt af vanaf juli. Belangrijke kenmerken zijn de duidelijke rozetten als de planten nog niet bloeien, en de paars gekleurde stengels waaraan de bloemen groeien. De bladeren  hebben gelobde randen en zijn donkergroen. De bloemen zitten dicht op elkaar en vormen samen een slordige gele paraplu  foto boven). In het hooi kun je de plant herkennen aan de paarsachtige stengels. Als je die aantreft heeft het geen nut om die te verwijderen, het gif heeft zich dan al verplaatst door de rest van het hooi.

Bestrijding

Voorkomen moet worden dat deze plant zich vermeerdert in landbouwgebied met weidegrond.  De plant moet  verwijderd worden voordat die uitgebloeid is en zaden gaat vormen.  De planten moeten na verwijdering direct en in een zak worden afgevoerd, omdat ze na beschadiging heel snel zaad zetten ! Het beleid van de gemeente en is om Jacobskruiskruid in bermen in landbouwgebied te bestrijden. Dit houdt in dat de planten  voordat ze uitgebloeid zijn  met wortel en al  handmatig worden verwijderd.

Samengevat

  • De plant is giftig voor landbouwhuisdieren;
  • De plant blijft in gedroogde vorm (hooi) onverminderd giftig ;
  • Het gif heeft een cumulatieve werking; er is geen “maximale veilige hoeveelheid”;
  • De plant kan zich via zaden snel vermeerderen;
  • De plant kan bestreden worden door hem voor de bloei uit de grond te trekken en af te voeren.

VERWIJDER DEZE PLANT OF GEEF VINDPLAATSEN IN DE BERM IN AGRARISCH GEBIED DOOR AAN DE GEMEENTE via het meldpunt (tel 140516 of digitaal via www.ooststellingwerf.nl meldingen openbare ruimte /overlast)

BELANGRIJK: Andere algemene plantensoorten die in bermen voorkomen en op het eerste gezicht wel wat op Jacob Kruiskruid lijken zijn Boerenwormkruid, Sint Janskruid en Stijf Havikskruid. Deze planten zijn niet giftig en waardevol voor de biodiversiteit.  Laat deze daarom staan ! Een makkelijke manier om Jacob Kruiskruid van deze soorten  te onderscheiden is dat alleen  de bloempjes van Jacobs Kruiskruid  op kleine gele margrietjes  lijken (plat hartje met straalsgewijze kroonblaadjes).