Ieder jaar in februari ontvangt u een WOZ-beschikking. Daarin staat de WOZ-waarde van uw woning. Oftewel: de getaxeerde marktwaarde, op basis van de waarde in het economisch verkeer.

Ook tussentijds kunt u een WOZ- beschikking ontvangen. Bijvoorbeeld als u in de loop van dat jaar de nieuwe eigenaar van een pand geworden bent.

Onze Heffingsambtenaar stelt de waarde vast. De peildatum is 1 januari van het jaar vóór de beschikking.

WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde van uw eigen woning hoeft u niet zelf op te vragen; u ontvangt ieder jaar in februari een beschikking.

Bent u in de loop van dat jaar de nieuwe eigenaar geworden van een pand? Dan kunt u de WOZ-beschikking wel zelf opvragen.

Wilt u de WOZ-waarden van andere woningen bekijken? Die kunt u inzien bij het WOZ-waardeloket. De WOZ-waarden van bedrijven kunt u niet bekijken; die zijn niet openbaar.

Taxatieverslag opvragen

Wilt u weten hoe wij tot uw WOZ-waarde zijn gekomen? Bekijk het taxatieverslag, deze kunt u inzien in Mijn Ooststellingwerf. U heeft daarvoor alleen uw DigiD nodig.

Bezwaar maken

Voordat u bezwaar maakt

Neem eerst contact op. De toelichting met onze taxateurs of WOZ-medewerkers kan voor u al heel verhelderend zijn. Zij gaan graag met u in gesprek.

U hoeft geen duur bureau in te schakelen voor uw bezwaar; wij nemen u altijd serieus!

Toch bezwaar maken?

Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. U kunt hier online bezwaar maken of bezwaar per post doen.

Per post: u richt uw bezwaar aan de Heffingsambtenaar. In uw bezwaar moet in ieder geval staan:

  • Uw naam en adres.
  • Het adres van het pand.
  • De reden van uw bezwaar.
  • Het nummer van de beschikking.

Belastingen en heffingen op basis van uw WOZ

De WOZ-waarde van uw woning bepaalt onder andere:

Het is daarom belangrijk dat u controleert of de vastgestelde WOZ-waarde correct is.