Ieder jaar in februari ontvangt u een WOZ-beschikking. Daarin staat de WOZ-waarde van uw woning. Oftewel: de getaxeerde marktwaarde, op basis van de waarde in het economisch verkeer.

Ook tussentijds kunt u een WOZ- beschikking ontvangen. Bijvoorbeeld als u in de loop van dat jaar de nieuwe eigenaar van een pand geworden bent.

Onze Heffingsambtenaar stelt de waarde vast. De peildatum is 1 januari van het jaar vóór de beschikking.
 

WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde van uw eigen woning hoeft u niet zelf op te vragen; u ontvangt ieder jaar in februari een beschikking.

Bent u in de loop van dat jaar de nieuwe eigenaar geworden van een pand? Dan kunt u de WOZ-beschikking wel zelf opvragen.

Wilt u de WOZ-waarden van andere woningen bekijken? Die kunt u inzien bij het WOZ-waardeloket. De WOZ-waarden van bedrijven kunt u niet bekijken: die zijn niet openbaar.

Taxatieverslag

Wilt u weten hoe wij tot uw WOZ-waarde zijn gekomen? Bekijk het taxatieverslag, deze kunt u inzien in Mijn Ooststellingwerf. U heeft daarvoor alleen uw DigiD nodig.

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?

Om de WOZ-waarde van uw onroerende zaak te bepalen kijkt de gemeente naar de waarde op 1 januari 2023. Dit is de waardepeildatum. De toestandsdatum is gelijk aan de waardepeildatum, behalve als uw onroerende zaak in de loop van 2023 is veranderd door bijvoorbeeld verbouw, aanbouw of sloop. Dan kijkt de gemeente naar de situatie van het pand op 1 januari 2024. Dit is dan de toestandsdatum. De gemeente rekent deze nieuwe waarde terug naar het prijspeil van 1 januari 2023.

Wij vergelijken uw woning met soortgelijke woningen die verkocht zijn in 2022 en in de eerste maanden van 2023. Dit heet de vergelijkingsmethode. Uw woning kan wel verschillen van de woningen waarmee we vergelijken. Bijvoorbeeld in ligging, grootte, bouwkundige staat, kwaliteit of onderhoudstoestand. Met die verschillen houden wij rekening.

In deze video krijgt u ook een duidelijke uitleg over hoe de WOZ-waarde wordt bepaald.

Belastingen en heffingen op basis van uw WOZ

De WOZ-waarde van uw woning bepaalt onder andere:

Het is daarom belangrijk dat u controleert of de vastgestelde WOZ-waarde correct is.

Niet eens met uw WOZ

U kunt bezwaar maken tegen de belastingen op de aanslag en de WOZ-waarde van uw woning.
In onderstaande video leggen we uit waarom u het beste zelf bezwaar kunt indienen. U kent uw woning tenslotte het beste!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker

Heeft u gevonden wat u zocht?