Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het leegstaande deel tijdelijk huren van Zorggroep Liante en gebruiken als woonruimte voor statushouders. De eerste statushouders worden vanaf 1 januari 2024 verwacht. De huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2024.

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn mensen die als vluchteling in Nederland zijn gekomen en inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Dat betekent dat zij in Nederland mogen wonen en werken. In Rikkingahof komen tijdelijk statushouders die wachten op een huurwoning in Friesland, Groningen of Drenthe. Er is plaats voor maximaal 190 personen. Het COA start volgende week met werkzaamheden om het gebouw klaar te maken voor tijdelijke bewoning. In Rikkingahof krijgen de statushouders dagelijks begeleiding, waarbij een zinvolle invulling van de dag een belangrijk onderdeel is.

Waarom in Rikkingahof?

Het oude deel van Rikkingahof staat leeg. Zorggroep Liante, woningcorporatie Actium en de gemeente onderzoeken samen de mogelijkheden voor herontwikkeling van het gebied rond Rikkingahof, zoals het bouwen van nieuwe (zorg)woningen. Zolang er nog aan de nieuwe plannen wordt gewerkt, biedt het leegstaande deel tijdelijk onderdak aan statushouders. De nieuwe plannen lopen daarmee geen vertraging op.

Vragen? Kom langs

Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. Daarom organiseren wij donderdag 28 september en maandag 2 oktober inloopmomenten in het gemeentehuis aan ’t Oost 11 in Oosterwolde.

  • Donderdag 28 september inloop tussen 14.00 en 19.30 uur
  • Maandag 2 oktober inloop tussen 14.00 en 19.30 uur

Er staan medewerkers van de gemeente, COA, Actium en politie klaar om uw vragen te beantwoorden. Zij staan aan verschillende tafels, waar u aan mag schuiven met uw vragen. Er is geen algemene presentatie. U kunt daarom op beide dagen, binnen de genoemde tijden, binnenlopen wanneer u wilt. Woont u in de buurt, dan vragen we u om op de fiets of wandelend te komen.

Kunt u niet naar een van de inloopmomenten komen, maar wilt u wel graag in gesprek over dit nieuws? Bel of mail dan met de gemeente voor een persoonlijke afspraak. Dit kan via telefoon 14 0516 of e-mail statushouders@ooststellingwerf.nl. U mag uw vragen ook via dit mailadres stellen.

Meer informatie

Op www.ooststellingwerf.nl/statushouders staat ook meer informatie. Bijvoorbeeld hoe de statushouders begeleid worden.
Meer informatie over het COA vindt u op www.coa.nl. U kunt het COA vragen stellen via e-mailadres info@coa.nl. Zodra de tijdelijke woonlocatie in Rikkingahof opent, komt er een eigen e-mailadres en een telefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is.

Woningbehoefte in Ooststellingwerf

Wij weten dat meer mensen een woning zoeken in Ooststellingwerf. De gemeente werkt (mee) aan verschillende woningbouwplannen, om tot en met 2030 ongeveer 700 nieuwe woningen te bouwen in Ooststellingwerf. Op www.ooststellingwerf.nl/taskforcewonen kunt u zien welke projecten er al lopen. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuwe projecten.

Weg naar een nieuwe toekomst

Als burgemeester van Ooststellingwerf ben ik blij dat wij samen met Liante en het COA deze tijdelijke oplossing kunnen aanbieden. Zodat we deze statushouders een stapje op weg helpen naar een nieuwe, veilige toekomst. Het zal voor iedereen misschien even wennen zijn, maar ik hoop op uw begrip en hulp om deze mensen gastvrij te ontvangen.