Het leegstaande deel van zorgcentrum Rikkingahof in Oosterwolde wordt tijdelijk ingericht als woonlocatie voor statushouders. Het gaat om mensen met een verblijfstatus die wachten op een huurwoning in Friesland, Groningen of Drenthe. Rond 1 januari 2024 worden de eerste bewoners verwacht. De huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2024.

Op deze pagina leest u meer informatie over de tijdelijke opvang van statushouders in Rikkingahof