Er komen steeds meer oudere mensen. Daarom is het belangrijk dat de samenleving daar rekening mee houdt. Het is bijvoorbeeld fijn als de stoeptegels recht liggen en er genoeg geschikte woningen zijn. Maar er is ook aandacht nodig voor de sociale kant van ouder worden. Ouderen geven aan dat zij graag vitaal willen blijven. En dat fysiek en mentaal in beweging zijn en meedoen in de samenleving daarbij helpen. Daar gaat deze doe-agenda over. Er komen meer ouderen, en daardoor ook meer dementie. 

Bekijk hier de infographic met daarin de hoogtepunten van de doe-agenda Gezond en gelukkig ouder worden. 

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met inwoners, ouderenbonden, ondernemers, GGD Fryslân, plaatselijke belangen en bewonerscommissies, zorgaanbieders, woningcorporatie, clubs en verenigingen, huisartsen, Stichting Sociaal Steunpunt, patiëntenorganisaties, dorpshuizen, ouderenorganisaties, Scala welzijn, ouderensozen en de Adviesraad Sociaal Domein.

Je bekijkt de gehele doe-agenda hier: Gezond en gelukkig ouder worden.