Minimaregelingen

U heeft weinig geld. Leeft misschien zelfs onder de armoedegrens. Voor u zijn er verschillende regelingen. Op deze pagina vindt u een overzicht van minimaregelingen.

Toeslagen en kwijtschelding

Individuele inkomenstoeslag

Bent u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd? En is uw inkomen in de laatste 3 jaar niet hoger dan de voor u toepasselijke bijstandsnorm? Dan heeft u mogelijk recht op een individuele inkomenstoeslag van €420 euro per kalenderjaar. Meer informatie vindt u op de pagina Individuele Inkomenstoeslag

Studietoeslag

De studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan. Meer informatie staat op de pagina studietoeslag.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een (gezamenlijk) inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Meer informatie vindt u op de pagina Gemeentelijke belastingen kwijtschelden.

Kinderen

Sam& voor alle kinderen

Sam& voor alle kinderen (voorheen kindpakket) is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden zij één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden.

Het doel van SAM&  is om alle kinderen mogelijkheden te geven om mee te doen in de samenleving. Ook als de ouders daar niet voldoende geld voor hebben. Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje, de sportclub of muziekles. Hiernaast vindt u meer voorbeelden van de mogelijkheden. U kunt voor uw kind vergoeding vragen van kosten die u zelf niet kunt betalen. Zo´n aanvraag doet u altijd vooraf. Stichting Leergeld kijkt vervolgens wat er in uw situatie mogelijk is. Het geld gaat altijd rechtstreeks naar de vereniging of leverancier.

Voor wie is het? Samen voor alle kinderen is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Wanneer uw gezinsinkomen 120% of lager is en u de kosten niet zelf kunt betalen.

Voorbeelden van de mogelijkheden

U kunt denken aan:

  • Contributies en kosten van het lidmaatschap van sportverenigingen, zang-, toneel-, muziekverenigingen, scouting, enz;
  • Sportkleding of –attributen en benodigdheden voor muziekles;
  • Zwemles en diploma
  • Schoolreis in het basisonderwijs of de helft van de kosten van een schoolreisje of excursie in het voortgezet onderwijs;
  • Een fiets vanaf groep 7 , een gezinscomputer vanaf groep 7 of een schoolspullen pas voor kinderen vanaf het voortgezet onderwijs. 
  • Een verjaardag box van stichting Jarige Job;

Iedere aanvraag voor het vergoeden van kosten dient u in via de website Samen voor alle kinderen. Op deze site voert u uw postcode in en komt u terecht in de omgeving van gemeente Ooststellingwerf.

Meer informatie? Kijk op de website Samen voor alle kinderen voor meer informatie en het doen van een aanvraag.

Kleding- en schoenenbonnenactie

Ooststellingwerf ondersteunt gezinnen met kinderen tot en met 17 jaar met kleding- en schoenen-bonnen. Per kind is er € 150,00 beschikbaar voor kleding of schoenen. Lees meer informatie hierover op de pagina Kleding en schoenenbonnenactie.

Voorleesproject Humanitas

Humanitas organiseert voorleesprojecten voor moeders en kinderen. Het doel is voorkomen dat kinderen met een grote taalachterstand naar het basisonderwijs gaan. Meer informatie vindt u op de website van Humanitas.

Zorg

Vergoeding eigen risico ziektekosten

Heeft u hoge zorgkosten? Verbruikt u daardoor uw eigen risico (of een deel daarvan)? Dan kunt u een compensatie van maximaal € 125,- per jaar krijgen. Meer informatie vindt u op de pagina Collectieve zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering

Is uw inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering. Dat is een goedkope verzekering, waarvan wij een deel van de premie betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Collectieve zorgverzekering

Dagelijkse benodigdheden

Noodfonds Stichting Scala

Stichting Scala heeft een noodfonds voor kleine benodigdheden. Denk aan zaken als babyvoeding, luiers en leefgeld. Het maximum bedrag is meestal € 50,-. Neemt contact op met Scala via (0516) 56 72 20 of info@scala-welzijn.nl.

Voedselbank

Via de Voedselbank kunt u levensmiddelen krijgen. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 en 17.00 uur rechtstreeks contact opnemen via 06 46 33 39 11.

Hulp bij regelingen

Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf

Vrijwilligers van het Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf ondersteunen mensen die onder de doelgroep minima vallen. Het gaat dan vooral om hulp bij het aanvragen van extra inkomenssteun en/of kwijtschelding bij de gemeente, het Noordelijk Belastingkantoor (waterschapsbelasting) en/of bij de Belastingdienst. Het steunpunt houdt een spreekuur op dinsdagmiddag tussen 13.30 - 16.30 uur in het Activiteitencentrum De Miente aan de Snellingerdijk 39 in Oosterwolde. Het spreekuur is gratis en werkt op afspraak. U maakt vooraf een telefonische afspraak met de coördinator via: 0612214062 of sociaal.steunpunt@gmail.com

Hulp bij financiën 

De budgetadviseur van het Gebiedsteam is er om u te helpen met geldproblemen. Bijvoorbeeld als u:

  • Moeite heeft om financieel overzicht te houden
  • Uw rekeningen niet op tijd kunt betalen
  • Moeite heeft betalingsregelingen te treffen

Welke financiële vraag u ook heeft, u kunt bij de budgetadviseur terecht. Deze hulp is gratis. Samen kijken jullie wat er nodig is. Als er langere tijd hulp nodig is, brengt de adviseur u in contact met een vrijwilliger.

Leningen

We bieden verschillende leningen aan. Kijk hiervoor op de pagina 'Leningen'.

Ondernemers

Soms kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. Kijk voor meer informatie op de pagina Bijstand voor zelfstandigen.

Bekijk de regelingenwijzer Ooststellingwerf

Van welke regelingen kunt u allemaal gebruik maken? Lees het in de Regelingenwijzer Ooststellingwerf! 

Heeft u gevonden wat u zocht?