Wij voeren een actief groenbeleid. Dat doen we omdat groen belangrijk is voor:

  • Kwaliteit van de leefomgeving en het woongenot.
  • Recreatie, zoals parken en speelvoorzieningen.
  • Geleiding van het verkeer.