De gemeente Ooststellingwerf is een groene gemeente. Er staan bijvoorbeeld veel bomen in dorpen en langs wegen. De bomen zorgen voor een fijne leef-, werk- en recreatieomgeving. Daarom is het belangrijk dat we de bomen goed onderhouden. Zo kunnen de bomen gezond oud worden.

Wanneer snoeien we bomen?

We snoeien onze bomen om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. 

  • Iedere zes jaar snoeien we bomen langs wegen, fiets- en voetpaden binnen de bebouwde kom en langs doorgaande wegen buiten de bebouwde kom.
  • Iedere negen jaar snoeien we bomen langs overige wegen buiten de bebouwde kom.

Waarom kappen we bomen?

Gezonde bomen blijven altijd staan. We kappen alleen bomen als dat nodig is. Dat kan om verschillende redenen.

  • Gevaar voor de omgeving. De boom kan omvallen, heeft scheuren of is aangetast door een zwam of houtrot.
  • Besmettingsgevaar. De boom heeft een besmettelijke ziekte of een plaag. 
  • Uitdunnen. De boom veroorzaakt te veel concurrentie voor andere bomen. Door het verwijderen van de boom kunnen overgebleven bomen uitgroeien tot gezonde volwassen bomen.
  • Veel onderhoud. De boom heeft te veel onderhoud nodig om gezond te worden.
  • Algemeen belang. De boom moet weg omdat er wegen en rioleringen worden opgeknapt, er nieuwe gebouwen komen of er schade ontstaat aan kabels en leidingen.

Hoe gaan we om met overlast?

Overlast is geen reden om een boom te kappen. In de tabel staat hoe wij omgaan met overlast van bomen.

Ervaart u overlast van een boom? Maak er een melding van.

Welke bomen worden gesnoeid?

Planten we ook nieuwe bomen?

Voor iedere gekapte boom plaatsen we een nieuwe boom terug. We kunnen niet altijd een boom op dezelfde plek terug zetten. Doordat er te weinig ruimte is of omdat er kabels en leidingen aanwezig zijn. We gaan dan op zoek naar een andere plek.

We planten meer verschillende soorten bomen. Zo komt er meer biodiversiteit in de bomen. En daarmee voorkomen we dat er door ziekten in de toekomst veel bomen tegelijkertijd gekapt moeten worden.