De gemeente Ooststellingwerf wil op een goede manier omgaan met de natuur. Daarom is het ook belangrijk hoe we maaien. Op veel plaatsen proberen we verschillende planten en bloemen te krijgen. Door het maaien en verwijderen van het vrijgekomen maaisel komt er minder voeding in de grasmat. Hierdoor krijgen kruiden en bloemen meer kans om te groeien.

Alleen maaien

  • Gras in de bebouwde kom wordt in het groeiseizoen gemiddeld elke week gemaaid. 
  • De grasvelden en de stroken met bollen worden voor het eerst gemaaid als het bollenloof bijna dood is. Meestal is dit eind mei-begin juni. Hierdoor krijgt de bol voldoende energie om het volgende jaar weer volop te gaan bloeien. Daarna wordt het gras gemiddeld elke week gemaaid.
  • 2x per jaar maaien: langs smalle fiets- en of voetpaden in het buitengebied maaien we tussen 15 juni en 15 juli aan iedere kant een strook van ongeveer 0,5 meter breed. Tussen 15 augustus en 22 september maaien we de hele berm.
  • Bij banken en picknicksets maaien we 5x per jaar, verdeeld over het groeiseizoen. Zo is de voorziening op een redelijke manier te gebruiken.

Maaien en verwijderen

  • 2x per jaar maaien en verwijderen: Bermen langs doorgaande wegen (de A-routes) maaien we elk jaar tussen 15 juni en 15 juli. We maaien een strook van ongeveer 1 meter breed aan iedere kant. Als er langs deze wegen graskeien liggen, dan maaien we deze berm niet in de eerste maaironde. Tussen 15 augustus en 22 september maaien we de hele berm.
  • 1x per jaar maaien en verwijderen: De andere bermen in het buitengebied en bermen in de bebouwde kom met bloemen en/of kruidenrijke mengsels maaien we tussen 15 juli en 22 september helemaal.
  • 4x per jaar maaien en verwijderen: bouwterreinen die nog niet zijn verkocht worden 4x gemaaid (verdeeld over het groeiseizoen).
  • 6x per jaar maaien en verwijderen: verdeeld over het groeiseizoen maaien we de hele berm, het talud of grasveld gemiddeld 6 keer.
  • In stappen maaien en verwijderen: de berm langs een weg wordt 1x per 2 jaar gemaaid (het ene jaar aan de west- en noordkant en het andere jaar aan de oost- en zuidkant). Het maaisel wordt verwijderd. Zo worden deze bermen aantrekkelijk voor veel diersoorten.