Bent u van een politieke partij? En wilt u gebruik maken van een reclamebord in de gemeente Ooststellingwerf? Neem dan contact op met Imagebuilding. Ooststellingwerf is afgestapt van de "traditionele" houten verkiezingsborden om daarop verkiezingsposters te plakken. In plaats daarvan worden voorafgaand aan de komende verkiezingen vijf trotters geplaatst in de grootste dorpen van de gemeente: Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oldeberkoop en Oosterwolde.

Wij vragen u vriendelijk om uiterlijk vrijdag 20 januari 2023 een digitale campagneposter bij Image Building aan te leveren volgens de onderstaande specificaties. Wij begrijpen dat uw deelname aan de verkiezingen in principe tot de dag van kandidaatstelling niet 100% zeker is. In verband met de planning van Image Building verzoeken wij u vriendelijk tóch de deadline aan te houden om de zichtbaarheid op de trotter van uw politieke partij te garanderen.

Gezien de grote hoeveelheid posters die Image Building ontvangt willen wij u vriendelijk verzoeken om bij het aanleveren van de poster onderstaande duidelijk te vermelden in uw e-mail bericht:

  • Type verkiezing: Waterschap of Provinciale Staten
  • Naam van de waterschap of provincie
  • Naam van de partij

U kunt contact opnemen met Image Building voor meer informatie. Image Building

Voorbeeld van een Trotter.