Ben jij tussen de 7 en de 24 jaar en zorg jij voor je broertje / zusje, of misschien wel voor je ouders, opa/oma? Dit kan zijn omdat degene waar voor je zorgt te maken heeft met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, taalachterstand, of een verslaving. Dan ben jij mantelzorger. 1 op de 4 jongeren (25%)  is jonge mantelzorger.

Jonge mantelzorg staat onder andere voor zorgen maken om, zorg dragen, maar vooral ook zorg missen. Veel jonge mantelzorgers herkennen zich niet in het begrip “Mantelzorg”. Vaak omdat je in de situatie opgroeit, waardoor het voor jou normaal is.

Hoewel dit misschien voor jou normaal is en je dit uit liefde doet neemt het niet weg dat dit soms best pittig kan zijn om te combineren met bijvoorbeeld school / opleiding, vrienden, sport en hobby’s. 

Jonge mantelzorg is een term die gebruikt wordt voor kinderen / jongeren die opgroeien met de zorgen voor, of zorgen maken om iemand in een zorgsituatie. Jonge mantelzorg is een term om een kind / jongere te kunnen ondersteunen te (h)erkennen en te waarderen. Jij bent daarin niet de term “Jonge Mantelzorger”, maar kunt het wel gebruiken om je situatie uit te leggen en informatie over te vinden.

Er zijn verschillende groepen jonge mantelzorgers:

De Brussen: Dit zijn jongeren die voor een broertje of zusje zorgen met een chronische ziekte, verslaving, of psychische kwetsbaarheid zorgen. 

KOPP/KOVV kinderen: Dit zijn jongeren die zorgen voor hun ouders met psychische problematiek, of een verslaving.

KOVB: Dit zijn kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.

Anderzijds heb je ook veel kinderen / jongeren die zorgen voor ouders met een ernstige ziekte, of zorgen voor ouders met een lichamelijke beperking. 

Week van de jonge mantelzorger 1 t/m 7 juni 2024

In de week van de jonge mantelzorger wordt er landelijk extra aandacht besteed aan de jonge mantelzorger. Ook de gemeente Ooststellingwerf doet hier aan mee. Tijdens deze week vragen wij extra aandacht voor de jongeren en kinderen die zorgen voor iemand in hun omgeving. 

Jonge mantelzorgers helpen bijvoorbeeld mee bij de fysieke zorg, helpen mee in het huishouden, omdat degene waar ze voor zorgen dat zelf niet (altijd) kan, of regelen de zorg voor de hulpbehoevende. Dit maakt dat de aandacht vaak naar de hulpbehoevende gaat en dat de jongeren daarin zorg mist. In de week van de jonge mantelzorger besteden wij aandacht aan deze onzichtbare groep. 

Op 1 juni wordt er een ontspanningsactiviteit voor de jonge mantelzorgers georganiseerd. Binnenkort volgt hierover meer informatie.