Heb je een kind met een beperking? In onze gemeente zijn veel voorzieningen vanuit de Wmo, waar je misschien recht op hebt. Vergoedingen zijn via de gemeente niet mogelijk. Wel kun je soms via andere wegen een bijdrage of toeslag krijgen. Waar dat kan, staat op deze pagina.

Speciaal onderwijs

Kan jouw kind niet naar een gewone basisschool? In onze gemeente zijn verschillende basisscholen voor speciaal onderwijs en 1 in het voortgezet speciaal onderwijs.

Speciale kinderopvang en dagbesteding

Zoek je opvang voor je kind, waar ze weten wat jouw kind nodig heeft? 

Dagopvang door gastouders/oppas

Neem contact op met gastouderbureaus die in ons gebied werken. Leg je vraag aan hen voor. Er zijn gastouders die gespecialiseerd zijn in de opvang van kinderen met een beperking.

Weekendopvang

Zoek je een plek waar je kind in het weekend (soms) naartoe kan? Dit is misschien mogelijk. Het Gebiedsteam kan je hierover meer vertellen.

Dagbesteding

Bij sommige indicaties kun je je kind naar dagbesteding brengen. Bijvoorbeeld als het door een verstandelijke beperking niet naar school kan. Het Gebiedsteam kan je hierover meer vertellen.

Zwemles en sporten

Ook kinderen met een beperking kunnen zwemlessen volgen en sporten. Het Gebiedsteam weet precies waar dit kan. 

Bijdrages en toeslagen

Als je een kind met een beperking hebt, kun je verschillende toeslagen en vergoedingen aanvragen. Hieronder een overzicht:

Extra kinderbijslag

Heeft jouw kind een beperking, en is hij of zij tussen de 3 en 18 jaar? Dan heb je misschien recht op dubbele kinderbijslag.

Heb je daarnaast geen partner, óf een partner die niet werkt? Dan kun je daar bovenop nog een extra bedrag krijgen. 

Vraag hiernaar bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kosten aftrekken van de belasting

Soms kun je de zorgkosten van je kind, aftrekken van de belasting. Bijvoorbeeld de kosten voor hulpmiddelen.