• Jongeren moeten veilig kunnen opgroeien. En alle ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Als het nodig is, biedt het Gebiedsteam hulp en advies.
  • Heb je vragen over de opvoeding van je kind(eren)? Dan kun je bij het Gebiedsteam terecht.
  • Ben je werkloos en krijg je bijscholing? Dan kun je een vergoeding vragen voor een opleiding of cursus die je kans op werk vergroot.
  • Heb je een kind met een beperking? In onze gemeente zijn veel voorzieningen waar je kunt aankloppen. En je kunt vergoedingen aanvragen.
  • Wil je een vergoeding voor het vervoer van je kind(eren) naar school? Dat is mogelijk, maar daar gelden verschillende regels voor. Die vind je via deze pagina.
  • Welke mogelijkheden zijn er in Ooststellingwerf om onderwijs te volgen? Op deze pagina vind je een overzicht.