Heb jij of je kind een beperking? Dan kunnen je kosten hoger zijn. Bijvoorbeeld voor zorg of aanpassingen in je huis. Misschien heb je recht op extra geld of hulp. Dat lees je op deze pagina. Kom je hier zelf niet uit? Dan staat ons Gebiedsteam klaar om je te helpen of advies te geven.

Neem contact op met de gemeente.

Dubbele kinderbijslag

Heb je een thuiswonend kind met een beperking? Geef dit dan door aan de Sociale Verzekeringsbank. Dat is de organisatie die de kinderbijslag regelt.

Zij zorgen dan dat het Centrum Indicatiestelling Zorg contact met je opneemt. Zij kijken dan of je kind extra zorg nodig heeft. Zo ja, dan heb je recht op dubbele kinderbijslag.

Lukt het niet om dit zelf te regelen? Zoek dan contact met de gemeente.

Hulp via de gemeente

Als gemeente komen we je graag tegemoet. Je kunt misschien van de volgende hulp gebruikmaken:

  • Collectieve aanvullende verzekering: als je een laag inkomen hebt, betalen wij een deel van de kosten voor een aanvullende verzekering. Zo krijg je meer kosten vergoed.
  • Bijzondere bijstand: dit is een eenmalige bijdrage voor bijvoorbeeld zorgkosten die niet vergoed worden door je verzekering, en die je niet zelf kunt betalen.

Wil je meer weten hierover? Zoek dan contact met de gemeente.