Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. In dat geval hoeft u de aanslag of een deel daarvan niet te betalen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor:

 • de afvalstoffenheffing
 • containerledigingen (maximaal € 100,00)
 • rioolheffing gebruikersdeel
 • de onroerendezaakbelasting (OZB).

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding aanvragen kan zodra u de aanslag hebt ontvangen. Dien de aanvraag zo snel mogelijk in. Hiermee voorkomt u extra invorderingskosten.

Kwijtschelding aanvragen

Voorwaarden

Of u kwijtschelding krijgt, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en eventueel dat van uw partner. Bij de berekening houdt de gemeente ook rekening met het aantal huisgenoten (boven de 27 jaar) waarmee u kosten kunt delen. Dit is de ‘kostendelersnorm’.

Kwijtschelding is mogelijk als:

 • het inkomen gelijk is aan of lager is dan het sociaal minimum.
 • er geen sprake is van vermogen zoals:
  • een eigen woning met overwaarde.
  • een auto die meer dan € 3.350,- waard is, behalve als die auto onmisbaar is voor uw werk of door invaliditeit.
  • bezit of vermogen in kapitaal-/levensverzekering, aandelen of effecten.
 • het saldo van alle bank- en spaarrekeningen niet boven een bepaald bedrag uitkomt, afhankelijk van uw woonsituatie.
 • u niet meerdere kentekens op naam hebt staan.

Het overzicht van de normen voor inkomen en vermogen kunt u bekijken op de website van de VNG.

Wat moet u doen?

Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u online kwijtschelding aanvragen via DigiD. U kunt dit het beste zo snel mogelijk doen. Lukt het niet om via DigiD kwijtschelding aan te vragen? Neem dan contact met ons op, dan sturen wij u een kwijtscheldingsformulier toe. 

Heeft u de gehele aanslag meer dan drie maanden geleden betaald? Dan kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen.

Krijgt u geen kwijtschelding?

Wordt uw verzoek afgewezen en moet u de aanslag betalen? Dan is het altijd mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen.

Bent u het niet eens met de afwijzing? Dan kunt u binnen 10 werkdagen beroep indienen.

Kwijtschelding voor zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen alleen kwijtschelding aanvragen voor privébelastingen.  Kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen die betrekking hebben op uw onderneming is niet mogelijk.

Kwijtschelding voor waterschapslasten

Wilt u een aanvraag kwijtschelding voor waterschapslasten indienen? Ga dan naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor. Aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten worden los van elkaar beoordeeld.

Wet- en regelgeving

Lees meer over de regels voor kwijtschelding in de verordening kwijtschelding van de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?