Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens voor kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Maar alleen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Afhankelijk van uw situatie krijgt u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding of een afwijzing.

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding aanvragen kan zodra u de aanslag hebt ontvangen. Dien de aanvraag zo snel mogelijk in. Hiermee voorkomt u extra invorderingskosten.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen door het online kwijtschelding aanvragen via DigiD in te vullen en digitaal op te sturen. Het is ook mogelijk het formulier zelf te downloaden, te printen en in te vullen. Het volledig ingevulde formulier kunt u in de brievenbus bij het gemeentehuis afleveren of per post versturen. U kunt het formulier ook onderaan deze pagina downloaden. 

Voorwaarden

U heeft recht op kwijtschelding als:

  • U en eventueel uw partner/echtgenoot of medebewoner hebben een (gezamenlijk) inkomen op of rond bijstandsniveau. Dit na aftrek van de vaste uitgaven zoals uw netto woonlasten en uw ziektekostenpremie. 
  • U en eventueel uw partner/echtgenoot hebben weinig spaargeld of ander vermogen, zoals overwaarde op uw woning en saldo op (spaar)rekeningen.
  • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor bedragen die: u nog niet hebt betaald of u korter dan 2 maanden geleden hebt betaald.

U heeft geen recht op kwijtschelding als:

  • Uw inkomen hoger is dan de toegestane norm.(externe link)
  • Het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan uw maandinkomen waar u op basis van de Participatiewet recht op zou hebben, plus rekenhuur van 1 maand min de wooncomponent + ziektekostenpremie van 1 maand min de normpremie
  • U een auto heeft die meer dan € 2.269,00 waard is, behalve als die auto voor u onmisbaar is voor uw werk of door invaliditeit
  • U in het bezit bent van meerdere auto’s of motoren
  • U een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld

Kostendelersnorm

Vanaf 1 januari 2018 kijken we bij de beoordeling niet alleen naar het inkomen van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner, maar ook naar meetellende medebewoners die kunnen bijdragen in het levensonderhoud. Dat heet de 'kostendelersnorm'.

Afwijzing

Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u binnen 10 werkdagen beroep indienen. Of u kunt een betalingsregeling vragen.

Download hier het formulier aanvraag kwijtschelding

Heeft u gevonden wat u zocht?