Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens voor kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Maar alleen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Afhankelijk van uw situatie krijgt u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding of een afwijzing.

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding aanvragen kan zodra u de aanslag hebt ontvangen. Dien de aanvraag zo snel mogelijk in. Hiermee voorkomt u extra invorderingskosten.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen door het online kwijtschelding aanvragen via DigiD in te vullen en digitaal op te sturen. Ook kunt u het PDF-formulier Kwijtschelding downloaden, invullen en zonder postzegel en in een enveloppe sturen naar: Gemeente Ooststellingwerf, Antwoordnummer 12, 8400 XC  Oosterwolde. Dit formulier kunt u ook ophalen bij het gemeentehuis of aanvragen via de telefoon.

Voorwaarden

  • U en eventueel uw partner/echtgenoot of medebewoner hebben een (gezamenlijk) inkomen op of rond bijstandsniveau. Dit na aftrek van de vaste uitgaven zoals uw netto woonlasten en uw ziektekostenpremie. Bij ‘Wat zijn de inkomensgrenzen voor kwijtschelding?' ziet u wat bijstandsniveau is.
  • U en eventueel uw partner/echtgenoot hebben weinig spaargeld of ander vermogen, zoals overwaarde op uw woning en saldo op (spaar)rekeningen.
  • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor bedragen die: u nog niet hebt betaald of u korter dan 2 maanden geleden hebt betaald.

Wat zijn de inkomensgrenzen voor kwijtschelding?

Inkomensnormen per 1 januari 2019

Inkomensnorm tot AOW-gerechtigde leeftijd

  • Echtpaar of samenwonende: € 1.465,07
  • Alleenstaande ouder: € 1.025,55
  • Alleenstaande: € 1025,55

Inkomensnorm na AOW-gerechtigde leeftijd

  • Echtpaar of samenwonende: € 1.465,07
  • 1 partner AOW-gerechtigd, andere partner niet: € 1.573,83
  • Alleenstaande ouder: € 1.158,17
  • Alleenstaande: € 1.158,17

Kostendelersnorm

Vanaf 1 januari 2018 kijken we bij de beoordeling niet alleen naar het inkomen van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner, maar ook naar meetellende medebewoners die kunnen bijdragen in het levensonderhoud. Dat heet de 'kostendelersnorm'.

Afwijzing

Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u binnen 10 dagen beroep indienen. Of u kunt een betalingsregeling vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?