Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens voor kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Maar alleen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Afhankelijk van uw situatie krijgt u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding of een afwijzing.

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding aanvragen kan zodra u de aanslag hebt ontvangen. Dien de aanvraag zo snel mogelijk in. Hiermee voorkomt u extra invorderingskosten.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen door het online kwijtschelding aanvragen via DigiD in te vullen en digitaal op te sturen. Ook kunt u het PDF-formulier Kwijtschelding downloaden, invullen en zonder postzegel en in een enveloppe sturen naar: Gemeente Ooststellingwerf, Antwoordnummer 12, 8400 XC  Oosterwolde. Dit formulier kunt u ook ophalen bij het gemeentehuis of aanvragen via de telefoon.

Voorwaarden

U heeft recht op kwijtschelding als:

  • U en eventueel uw partner/echtgenoot of medebewoner hebben een (gezamenlijk) inkomen op of rond bijstandsniveau. Dit na aftrek van de vaste uitgaven zoals uw netto woonlasten en uw ziektekostenpremie. 
  • U en eventueel uw partner/echtgenoot hebben weinig spaargeld of ander vermogen, zoals overwaarde op uw woning en saldo op (spaar)rekeningen.
  • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor bedragen die: u nog niet hebt betaald of u korter dan 2 maanden geleden hebt betaald.

U heeft geen recht op kwijtschelding als:

  • Uw inkomen hoger is dan de toegestane norm.
  • Het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan uw maandinkomen waar u op basis van de Participatiewet recht op zou hebben, plus rekenhuur van 1 maand min de wooncomponent + ziektekostenpremie van 1 maand min de normpremie
  • U een auto heeft die meer dan € 2.269,00 waard is, behalve als die auto voor u onmisbaar is voor uw werk of door invaliditeit
  • U in het bezit bent van meerdere auto’s of motoren
  • U een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld

Kostendelersnorm

Vanaf 1 januari 2018 kijken we bij de beoordeling niet alleen naar het inkomen van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner, maar ook naar meetellende medebewoners die kunnen bijdragen in het levensonderhoud. Dat heet de 'kostendelersnorm'.

Afwijzing

Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u binnen 10 werkdagen beroep indienen. Of u kunt een betalingsregeling vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?