Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens voor kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Maar alleen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Afhankelijk van uw situatie krijgt u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding of een afwijzing.