Als u gemeentelijke belastingen moet betalen, kunt u dit in één keer doen. Kunt u uw belasting niet op tijd betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan. In sommige gevallen kunt u ook kwijtschelding aanvragen.