De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Jij ook? Het Gebiedsteam kan je daarbij helpen. Dat begint met een huisbezoek.

Wil je persoonlijk advies over langer thuis blijven wonen? Dat kan:

Neem contact op met het Gebiedsteam

Thuisbezoek van het Gebiedsteam (Ouderenbezoek)

Bent je 75 jaar of ouder en woon je zelfstandig? Dan kun je thuis bezocht worden door ide vrijwilligers van preventief huisbezoek. Die kijkt dan wat je nodig hebt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Of je wel of niet thuis blijft wonen, is vaak geen eenvoudige keuze. Denk hier dus goed over na, en laat je adviseren door familie, vrienden en kennissen. Vraag ook onafhankelijk advies van het Gebiedsteam.

Neem contact op met het Gebiedsteam