Privacy

Binnen het Gebiedsteam werken verschillende professionals met hun eigen specialisatie. Op deze manier kan het Gebiedsteam zo goed mogelijk hulp geven. Om u zo goed mogelijk te helpen, is het soms nodig dat wij gegevens doorsturen of opvragen. Meestal is dit niet nodig. Als het wel nodig is, vertellen wij u dat. Ook vertellen wij u wat de gevolgen daarvan zijn. Wij delen nooit zomaar medische informatie. Dat delen wij alleen als u daar toestemming voor geeft.

U bent niet verplicht om  toestemming te geven. Soms vinden wij het zo belangrijk, dat wij toch gegevens delen zonder toestemming. Bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid van iemand. Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Dat staat in onze handreiking gegevensdeling, onderaan deze pagina.

Wij gaan heel zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens verwerken wij alleen volgens de wet. De wet zegt dat wij alleen uw gegevens mogen verwerken als dit echt nodig is. Ook moeten de gegevens met de hulpvraag te maken hebben.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens volgens de AVG. Wilt u weten welke gegevens van u bij ons bekend zijn, dan kunt u gebruik maken van een aantal rechten:

  1. Recht op informatie
  2. Recht op inzage
  3. Recht op correctie
  4. Recht om vergeten te worden
  5. Recht op beperking
  6. Recht op overdracht van gegevens
  7. Recht op bezwaar
  8. Recht op menselijke blik bij besluitvorming

Verwijsindex

Soms zijn er meerdere (zorg)professionals bij een gezin betrokken. Bijvoorbeeld: een kind krijgt extra zorg van een leraar of begeleider, via school, GGD of het Gebiedsteam. Dit is altijd een professional. Met de verwijsindex kunnen professionals beter samenwerken. Alle professionals in Nederland werken met de Verwijsindex. U en uw kind krijgen daardoor de juiste zorg. Misschien heeft uw gezin contact met meerdere professionals. Met de Verwijsindex kunnen zij de zorg voor uw kind op elkaar afstemmen. Het voordeel van de Verwijsindex is dat u één contactpersoon heeft. Het opnemen van een signaal over een jongere gaat in overleg.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Handreiking gegevensdeling Gebiedsteam