Onder bepaalde voorwaarden kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding aanvragen voor het vervoer van uw kind(eren) naar school.  Dat kan per taxi, eigen auto of openbaar vervoer zijn.

Voorwaarden

  • Het gaat om regulier basisonderwijs,  speciaal basisonderwijs , speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.
  • Regulier  onderwijs: de school staat meer dan 6 kilometer van uw huis.
  • Speciaal  basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs: de school staat meer dan 2 kilometer van uw huis.

Voor overige vragen over de voorwaarden kunt u contact opnemen met onze medewerker leerlingenvervoer:

Eigen bijdragen 2019-2020

Inkomen in euro's

Eigen bijdragen in euro's

0 - 35.500

Nihil

35.500 - 42.000

145

42.000 - 48.500

615

48.500 - 55.000

1150

55.000 - 62.500

1680

62.500 - 69.000

2210

69.000 en verder voor elke 5.500 extra

545 erbij

De eigen bijdragen zijn geïndexeerd aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) vervoersdiensten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit indexcijfer voor 2018 vastgesteld op 104,23; voor 2017 was dit cijfer 101.50. Dit is een stijging van 2,7 %. De geïndexeerde eigen bijdragen zijn vervolgens afgerond op een veelvoud van € 5.

Kilometervergoeding

Als het college besluit aan ouders een kilometervergoeding voor eigen vervoer toe te kennen, wordt een vergoeding verstrekt die is afgeleid van de Reisregeling binnenland. Voor 2019 geldt op grond van deze regeling voor de eigen auto een bedrag van € 0,37 per kilometer. De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,09 per kilometer. De bedragen worden uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt. Ten opzichte van 2018 zijn deze bedragen niet gewijzigd.

Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen

Een aanvraag voor leerlingvervoer dient u 8 weken voor de ingangsdatum in. Vul het aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten in. Dat kan online, door  het formulier voor het schooljaar 2019 - 2020 in te vullen. U kunt ook het PDF-formulier downloaden, printen en in te vullen. Stuur ook de  gevraagde bewijsstukken mee, daarover staat meer in het formulier.

Vergoeding vervoerskosten 2019 - 2020

Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, duurt het maximaal 8 tot 12 weken om deze te beoordelen. Daarna sturen wij u onze beslissing.

Zijn de mogelijkheden van uw kind voor ons onduidelijk? Dan kunnen wij uw kind laten onderzoeken door een onafhankelijke indicatieadviseur. Het advies van deze adviseur nemen wij over.

Heeft u gevonden wat u zocht?