Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen. Het aanslagbiljet krijgt u eind februari. De belastingen die op het biljet vermeld kunnen staan zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.