Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen. Het aanslagbiljet krijgt u eind februari. De belastingen die op het biljet vermeld kunnen staan zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Waarom betaalt u gemeentelijke belastingen?

De gemeente betaalt voorzieningen zoals de wegen, het riool en de openbare verlichting. Dit kost allemaal geld. De gemeente krijgt hiervoor geld van het Rijk, maar dat is niet genoeg om alles te betalen. Daarom vragen we inwoners en ondernemers ook om een bijdrage te leveren.

Hoe worden de gemeentelijke belastingen berekend?

Elk jaar wordt er een begroting gemaakt van onze kosten. We willen niet meer belasting innen dan we nodig hebben. Voor de onroerendezaakbelasting kijken we naar de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. Voor de afvalstoffenheffing geldt een vast bedrag en voor de rioolheffing gebruiker kijken we naar het aantal bewoners.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de getaxeerde marktwaarde, op basis van de waarde in het economisch verkeer. De waarde van 2019 wordt bepaald aan de hand van het bedrag dat de woning of bedrijf bij een verkoop onder normale omstandigheden op 1 januari 2018 zou hebben opgebracht.

Waar kunt u de WOZ-waarde en het taxatieverslag van uw woning bekijken?

Dat kan via Mijn Ooststellingwerf. Log hier in met DigiD. Daar staat de WOZ-waarde en het taxatieverslag. U kunt ook WOZ-waardes van andere woningen bekijken op de website www.wozwaardeloket.nl. Deze site laat alleen de WOZ-waardes zien, dus niet de gegevens waarop de WOZ-waardes zijn gebaseerd.

Worden zonnepanelen meegenomen in de WOZ-waarde?

Nee, voor dit belastingjaar hebben wij zonnepanelen niet meegenomen in de berekening voor de WOZ-waarde.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Belt u eerst even voor u bezwaar maakt. Een telefoontje kan al veel vragen beantwoorden. Onze taxateurs beantwoorden graag uw vragen. Als u het, na uitleg, nog steeds niet eens bent met de waarde kunt u gemakkelijk online bezwaar maken. Via de post bezwaar indienen is ook een mogelijkheid. We nemen u altijd serieus!

Er zijn ook bureaus die dit voor mensen doen, op basis van een ‘no-cure-no-pay’-methode. Dat kost u geen geld, maar ons wel heel veel. We vragen u daarom ook om het bezwaar niet via een bureau te doen, want dan moeten we die kosten indirect doorberekenen in de OZB-tarieven. En dat is natuurlijk het laatste wat we willen. Natuurlijk bedoelen we met deze bureaus niet de bureaus die mensen ondersteunen als ze niet zelfstandig in staat zijn om bezwaar te maken.

Hoeveel scheelt de verlaging/verhoging van de WOZ-waarde?

Als de WOZ-waarde van uw woning met € 1.000,00 wordt verlaagd, scheelt dit u € 1,00 aan OZB. Voor een verlaging van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000,00 wordt uw aanslag OZB dus verlaagd met € 10,00.

Heeft u gevonden wat u zocht?