• Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Verhuizen naar of vanuit het buitenland geeft u op een andere manier door.

Ik wil mijn verhuizing doorgeven (DigiD)

Ik wil mijn verhuizing doorgeven (PDF)U kunt het PDF-formulier downloaden en uitprinten, daarna naar ons terug sturen:

 •  Dat kan per post, naar: Gemeente Ooststellingwerf, afdeling Burgerzaken, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde 
 • U kunt ook het formulier inscannen en per e-mail terug sturen naar gemeente@ooststellingwerf.nl

Hoe werkt het?

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente de officiële datum van adreswijziging.
 • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Meenemen

Persoonlijke aangifte

Doet u persoonlijk aangifte? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee. U kan hiervoor een afspraak maken.

Digitale aangifte

U hebt een DigiD inlogcode nodig om uw verhuizing digitaal door te geven. Klik vervolgens onder digitaal aanvragen op 'verhuizing' om uw verhuizing door te geven.

Schriftelijke aangifte

Doet u schriftelijk aangifte? Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij het formulier. Op het formulier zet u het volgende:

 • naam en geboortedatum van u en gezinsleden die meeverhuizen
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres en de datum van verhuizing
 • uw handtekening
 • kopie legitimatiebewijs

Briefadres

Een briefadres is een adres waarop u uw post kunt ontvangen wanneer u geen woonadres hebt. Neemt u een briefadres of gaat u bij iemand inwonen? U hebt dan een schriftelijke verklaring nodig waarin u aangeeft waarom u op een briefadres ingeschreven wilt worden.

Digitaal doorgeven

 • uw DigiD inlogcode

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Aanvullende informatie

Als u niet tijdig uw verhuizing doorgeeft wordt er door de gemeente een onderzoek gestart. Als de gemeente u niet kan achterhalen kunt u worden uitgeschreven met onbekende bestemming.

Openbare documenten