Er is vogelgriep in Nederland. Op verschillende plekken in Nederland worden dode vogels gevonden, ook in Friesland. Deze vogels zijn vaak getroffen door de vogelgriep. In Ooststellingwerf is nog geen vogelgriep vastgesteld.

Zie je een dode vogel? Voorkom dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Dat doe je door de vogels niet aan te raken, een melding te maken van gevonden dode vogels en gebieden met watervogels met rust te laten.

Vogel gevonden op gemeentegrond

Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden in de openbare ruimte van gemeente Ooststellingwerf? Maak dan een melding. Wij laten de vogels dan ophalen.

Vogel gevonden op eigen terrein

Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden op jouw eigen terrein? Raak de vogel(s) niet aan, maar meld ze. Waar je dat doet hangt af van de situatie:

  • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
  • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
  • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Informatie voor commerciële pluimveehouders met zieke of dode vogels is te vinden op de website van de NVWA.

Gebieden met watervogels met rust laten

Probeer zo veel mogelijk rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep.

Meer weten over de vogelgriep

Meer informatie over de vogelgriep vind je op de website van Veiligheidsregio Fryslân, de website van de NVWA en de website van de Rijksoverheid.

Samenwerking in Fryslân

In Fryslân werken o.a. de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Veiligheidsregio Fryslân samen aan de aanpak van vogelgriep. Met elkaar houden zij de situatie in Fryslân in de gaten en wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn.