Op 29 februari 2020 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt dit per post of digitaal via MijnOverheid. Als u bij MijnOverheid de e-mailnotificatie heeft aangezet dan ontvangt u automatisch een e-mail met de mededeling dat er post bij MijnOverheid voor u klaar staat. Het is dus belangrijk om deze automatische melding aan te zetten anders merkt u niet dat u post heeft ontvangen. Dat kan vervelende gevolgen krijgen als u later in het jaar een aanmaning ontvangt voor nog niet betaalde belastingen.

Informatie over kwijtschelding en hoe aan te vragen vindt u op onze pagina over kwijtscheldingen. De automatische incassotermijnen gaan van 8 naar 10 termijnen. Hierdoor kunt u nog meer gespreid betalen. Dit regelen kan via bovengenoemde pagina op de website van de gemeente. 

Als u bezwaar wilt maken tegen de hoogte van de aanslag of tegen de WOZ beschikking belt u dan eerst even met de gemeente. Dan ontvangt u antwoorden op uw vragen. Als u toch bezwaar wilt maken kan dit gerust. U kunt dit geheel zelf doen, dat is niet moeilijk. Wanneer u een derde partij inschakelt om u te helpen zijn daar kosten aan verbonden voor ons. Deze kosten komen indirect bij u terecht, dit zit verwerkt in het tarief voor de onroerende zaakbelasting. De vergoeding die het bureau ontvangt kan oplopen tot € 1.000,00. Daarom hebben zij baat bij uw WOZ verlaging. Maak gerust zelf  bezwaar, wij nemen uw bezwaar zeer serieus.