Wanneer stopt het leefgeld?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

  • Uit de centrale opvang of particuliere opvang vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden. Vertrek moet worden gemeld bij de gemeente.
  • Betaald werk gaan doen. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals bijvoorbeeld een krantenwijk. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

De leefgeld regeling loopt tot 1 juli 2022. Wij hebben nog geen informatie over de regeling die na 1 juli geldt. Zodra de Rijksoverheid de regeling bekend maakt, leest u dat op onze website. We bekijken uw situatie dan opnieuw.

Informatie over werk

Vanaf 1 april mogen vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst werken in Nederland. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.

Een vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon. Werknemers die te weinig betaald krijgen of gevaarlijk werk moeten doen, kunnen bellen met de Arbeidsinspectie op 0800-5151 (gratis). De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Documenten

Om te kunnen werken hebben vluchtelingen uit Oekraïne een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN).
Tijdens de overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei  2022 geldt de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen. Daarnaast streeft het Rijk ernaar om deze overgangsperiode half april 2022 uit te breiden voor:

  • Staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne die kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming kregen of in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning die volgens Oekraïens recht is afgegeven.

Informatie voor werkgevers

U kunt vluchtelingen uit Oekraïne  werk aanbieden. U heeft vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, maar u moet wel ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV.

U kunt een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Lees meer over Oekrainse vluchtelingen en arbeidsrecht

Belangrijk om te weten als je gaat werken

Als men gaat werken dan is het verplicht om de maandelijkse inkomsten te melden. Dit kan door de loonstrook te mailen naar gemeente@ooststellingwerf.nl. Vermeld daarbij Oekraïne, naam en BSN nummer.

Afhankelijk van de inkomsten ontvangt men een aanvulling tot het totale bedrag aan leefgeld (+ wooncomponent).

Vrijwilligerswerk en leefgeld

Vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. Voor 2022 mag de totale vrijwilligersvergoeding (inclusief reis- en onkosten) niet hoger zijn dan € 5,- per uur voor vrijwilligers boven de 21 jaar. Onder de 21 jaar is de vergoeding € 2,75 per uur.

Per maand mag het bedrag niet hoger zijn dan € 180,- en per jaar mag het niet boven de € 1.800,- uitkomen.

Vrijwilligersvergoedingen - NOV - Platform Vrijwillige Inzet (vrijwilligerswerk.nl)

Vrijwilligerswerk heeft geen gevolgen voor het leefgeld.