Heb je een lange tijd hulp nodig, bijvoorbeeld door ouderdom, een beperking of geestelijke klachten? Dan krijg je te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heb je vragen hierover? Die kun je stellen aan het zorgkantoor of het CIZ. Kom je er niet uit? Dan kun je ook ons bellen.

Neem contact op met het Gebiedsteam

Wat is de Wet langdurige zorg?

Soms heb je voor langere tijd hulp nodig. Bijvoorbeeld verpleging of verzorging in een zorginstelling. Dan krijg je een indicatie voor de Wlz, zodat je de hulp krijgt die je nodig hebt.

De Wlz is er voor mensen die voor de rest van hun leven zorg of toezicht nodig hebben, 24 uur per dag. Oftewel: mensen die niet alleen gelaten kunnen worden. Denk aan ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke handicap.

Je kunt soms ook Wlz-hulp thuis krijgen: als dat veilig kan, en als dat geen gevaren voor je gezondheid geeft.

Meer informatie over de Wlz: