Wmo

Via de Wmo kun je via de gemeente hulp krijgen (bijvoorbeeld zorg of hulpmiddelen) krijgen. Dat begint met een gesprek met het Gebiedsteam. Dan kijken we samen naar oplossingen.
Wil je eerst meer informatie? Die vind je op onderstaande pagina’s.

Neem contact op met het Gebiedsteam

 • Begeleiding en dagbesteding

  Mensen die zorg nodig hebben, kunnen op allerlei manieren begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld door hulp thuis, of in de vorm van dagopvang. 

 • Beschermd wonen

  Kun je niet meer zelfstandig wonen, bijvoorbeeld omdat je niet goed voor jezelf kunt zorgen? Dan kun je misschien hulp krijgen in de vorm van beschermd wonen.

 • Powerful Ageing

  Powerful Ageing is een trainingsprogramma om het lichamelijk bewegen van ouderen te verbeteren.

 • Vergoeding Wmo

  Krijg je hulp via de Wmo ? Dan hoef je die grotendeels niet zelf te betalen: de gemeente vergoedt de zorg. Wel geldt een eigen bijdrage. Lees meer.

 • Vervoer en mobiliteit

  Kun je je niet (goed) meer verplaatsen? Zijn dagelijkse zaken moeilijk of onmogelijk geworden? Dan kun je misschien hulp(middelen) krijgen via de Wmo.

 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  Heb je een lange tijd hulp nodig, bijvoorbeeld door ouderdom, een beperking of geestelijke klachten? Dan krijg je te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat is de Wmo?

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Ben je ziek, gehandicapt of anderszins beperkt (bijvoorbeeld door ouderdom)? Dan regelt deze wet de hulp die je nodig hebt. Wij als gemeente voeren de wet uit.

Heb je hulp nodig omdat je je niet meer zelfstandig redt? Of omdat je niet meer goed mee kunt doen in de maatschappij? Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen?

Als gemeente kunnen we je met allerlei middelen helpen. Samen kijken we eerst naar je eigen mogelijkheden. En zoeken we naar oplossingen. Soms is die eenvoudig: bijvoorbeeld hulp van een familielid of vrijwilliger. Maar soms is maatwerk nodig.

Neem contact op met het Gebiedsteam voor een afspraak. Het gesprek én eventuele hulp die je van het Gebiedsteam krijgt, zijn gratis. Vaak moet je wel een eigen bijdrage betalen van € 20,60,- per maand.