Zaaibeleid

Waarom zaait de gemeente niet op veel meer plekken bloemzaad in?

Om bloemrijkere bermen te krijgen hoef je niet altijd een bloemenmengsel in te zaaien.
Sterker nog; het beste is als je de wilde planten die er van nature thuis horen de kans geeft om te kiemen en in bloei te komen. Dat doen we al 10 jaar met ecologisch maaibeheer. Je moet wel geduld hebben;  het duurt een aantal jaren voordat je meer andere planten in de berm krijgt. 

Met een bloemrijk mengsel heb je sneller kleur in de berm. Daar  kiezen we voor op speciale plekken.  
Bijvoorbeeld de bermen langs uitvalswegen uit de dorpen. Daar komen veel mensen langs. 
Ook op plekken in het buitengebied waar we de berm moeten vergraven, bijvoorbeeld voor het aanleggen van leidingen, zaaien we wel vaak een bloemrijk mengsel in. Dan krijg je sneller een bloemrijke vegetatie terug.

Voor het inzaaien van een bloemrijk mengsel moet je de grond bewerken en zaaigoed kopen. Om voor de biodiversiteit het beste resultaat te boeken gebruiken we altijd streekeigen zaden. 

Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ze zijn ook belangrijk voor dieren zoals bijvoorbeeld bijen en hommels.

Bloembollen planten

In de wintermaanden hebben we op verschillende plekken bloembollen gepland. Dit zijn speciale bloemen: ze voeden de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. En daarmee helpen deze bloemen dus deze vervelende rups te bestrijden.