U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing.

Kosten van afvalstoffenheffing

Het tarief voor de afvalstoffenheffing met betrekking tot het vaste gedeelte is vastgesteld op € 96,-.

Naast het vaste bedrag betaalt u per containerlediging:

  • Sortibak (minicontainer van 240 L) restafval: € 1,00 per lediging, verhoogd met € 0,20 per kg
  • Biobak (minicontainer van 180 of 240) l GFT-afval: € 1,00 per lediging
  • Aanbieden huisvuil in ondergrondse verzamelcontainer: €1,25 per aanbieding.
  • Container (240 L) gelegen aan een zandpadroute in buitengebied: 6,25 per lediging

Maakt u gebruik van gezamenlijke containers? Dan wordt het vaste gedeelte verhoogd met een omslagbedrag. Het tarief inclusief het vaste gedeelte is in die gevallen:

  • € 133,50 voor een 1-persoonshuishouding
  • € 164,75 voor een meerpersoonshuishouding

Bezwaar maken

Bent u het niet met de aanslag eens? U kunt dan binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de gemeente.

Waarom afvalstoffenheffing?

Met de afvalstoffenheffing betalen we het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Heeft u gevonden wat u zocht?