Veel inwoners vulden eind 2022 de vragenlijst van de Burgerpeiling in. Heel erg bedankt! Hierdoor weten we hoe (volwassen) Ooststellingwervers denken over diverse onderwerpen. Denk aan de ontmoetingsmogelijkheden en de activiteiten in de dorpen, maar ook over (geld)zorgen en vrijwilligerswerk. Dit gebruikt de gemeente om te bepalen wat extra aandacht nodig heeft. Maar ook voor welzijns- en zorgorganisaties en de dorpen levert het interessante informatie op. De komende periode bespreken we de resultaten met de dorpen, met samenwerkingspartners en met de gemeenteraad. Via deze site en andere media houden we u op de hoogte wat we met de resultaten doen. Op deze site kunt u ook lezen wat we met de vorige Burgerpeiling uit 2020 deden.

Burgerpeiling 2022

Bijna 2100 inwoners van de gemeente Ooststellingwerf van 18 jaar en ouder hebben een burgerpeiling ingevuld. Zij beantwoordden vragen over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld de ontmoetingsmogelijkheden en de activiteiten in de dorpen, maar ook over (geld)zorgen en vrijwilligerswerk. Uit de representatieve burgerpeiling blijkt dat bijna 80 procent van de inwoners tevreden is met het leven. In de samenvatting en rapportage leest u meer over de resultaten. Er is ook een online ‘dashboard’(externe link) waarop u zelf kunt grasduinen in de resultaten. Zo kunt u bijvoorbeeld filteren op dorp en/of op leeftijdsgroep.

Download de Rapportage Burgerpeiling 2022

De resultaten zijn ook te bekijken in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak (activiteit: Ter inzage).

Burgerpeiling 2020

De burgerpeiling 2020 ging over samenleven en over de dienstverlening van de gemeente. Bijna 1300 inwoners van de gemeente Ooststellingwerf vulden de vragenlijst in. Naar aanleiding van de Burgerpeiling nam de gemeente diverse maatregelen om dingen te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn:

Burgerpeiling 2020

De burgerpeiling 2020 ging over samenleven en over de dienstverlening van de gemeente. Bijna 1300 inwoners van de gemeente Ooststellingwerf vulden de vragenlijst in. Naar aanleiding van de Burgerpeiling nam de gemeente diverse maatregelen om dingen te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn:

Download de Rapportage Burgerpeiling 2020

De resultaten zijn ook te bekijken in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak (activiteit: Ter inzage).

Burgerpeiling 2018 en de verbeteringen 

Tussen 18 september en 19 oktober 2018 hebben volwassen inwoners van onze gemeente meegedaan aan een onderzoek van de gemeente. De benaderde inwoners zijn a-select getrokken uit de Basisregistratie personen van de gemeente Ooststellingwerf. Dat betekent dat de mensen die benaderd zijn voor het onderzoek helemaal bepaald is door het toeval. 

Het onderzoek had als onderzoeksvraag:

Hoe ervaren de burgers van gemeente Ooststellingwerf de gemeente op de maatschappelijke themavelden: Woon- en leefomgeving, Relatie inwoner-gemeente, Gemeentelijke dienstverlening en Welzijn en zorg. 

Download de Rapportage Burgerpeiling 2018:

De uitkomsten in het kort

Uitkomsten Woon- en leefomgeving

 • Inwoners van de gemeente zijn ruim tevreden over het wonen in hun buurt.
 • Het gevoel van veiligheid is groot in de gemeente.
 • Slechts 13% vindt dat de leefbaarheid in de buurt er de afgelopen tijd op vooruit is gegaan.
 • Suggesties ter verbetering van de buurt hebben te maken met verkeersveiligheid, het onderhoud van bermen en de aanleg van glasvezel voor sneller internet.
 • Er is ruimte voor verbetering voor de mate waarin onze gemeente zorgdraagt voor de woon- en leefomgeving: de gemeente wordt hierop beoordeeld met een 6,5
 • Over het algemeen is men tevreden over het aanbod van voorzieningen in de nabijheid.
Al doorgevoerd voor Woon- en leefomgeving

Onderhoud van bermen en sneller internet zijn onderwerpen waar de afgelopen periode volop aandacht voor is geweest. Daarnaast komen leefbaarheid en de woonomgeving terug in het licht van de Omgevingswet.

Uitkomsten Relatie inwoner-gemeente

 • Het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur bevat ruimte voor verbetering.
 • Een mogelijke oplossing voor het vergroten van dit vertrouwen zou het betrekken van inwoners zijn bij de gemeentelijke plannen, activiteiten en voorzieningen. 
 • Daarnaast kan de gemeente de communicatie met inwoners kunnen verbeteren door heldere taal te gebruiken en beter te luisteren naar de inwoners.
Al doorgevoerd voor Relatie inwoner-gemeente

In de vorige Burgerpeiling kwam naar voren dat de gemeente inwoners nog beter kon betrekken bij plannen, activiteiten en voorzieningen. Hier zijn we de afgelopen twee jaren intensief mee aan de slag gegaan. 

We gingen op allerlei manieren in gesprek met onze inwoners over hun mening en ideeën op tal van onderwerpen. Van mantelzorg tot biodiversiteit. Dit deden we bijvoorbeeld via hackathons, interviews, klantreizen en bijeenkomsten. Eén van de dingen die daar uit voort kwam dat ons beleid op het sociale vlak nu volledig gestoeld is op 15 onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. Deze onderwerpen werken we nu ook weer met inwoners uit. Zie ook de pagina visie op Samenleven.

De respondenten gaven aan dat de communicatie met inwoners kan verbeteren door heldere taal te gebruiken. In 2020 starten we met het project Direct Duidelijk. Doel is dat de hele organisatie dan duidelijk en heldere taal gaat gebruiken.

Uitkomsten Gemeentelijke dienstverlening

 • De meerderheid van de inwoners is tevreden over de kwaliteit van het contact met de gemeente.
 • Als het gaat om de algemene dienstverlening van de gemeente is er ruimte voor verbetering.
Al doorgevoerd voor Gemeentelijke dienstverlening

De dienstverlening kan volgens respondenten verbeteren door de openingstijden van de publieksbalie te verruimen, de website gebruiksvriendelijker te maken en te zorgen dat inwoners makkelijk contact krijgen met de juiste persoon. 

Daarom zijn we in 2020 gestart met een proef waarbij inwoners op afspraak konden komen. Vanwege corona heeft de gemeente besloten tijdelijk de vrije inloop stop te zetten en volledig op afspraak te werken. 

De website is verbeterd en ook de informatie van het Gebiedsteam is nu te vinden op de website van de gemeente. Voorheen stond die informatie op een andere website. 

Steeds meer producten en diensten zijn via de website aan te vragen. 

Inwoners kunnen nu chatten met de gemeente via de website als extra laagdrempelig communicatiekanaal. 

Het taalgebruik op de website heeft altijd de aandacht.

We communiceren steeds vaker rechtstreekse telefoonnummers. Als algemene telefoonnummer communiceren we naast het 14+ nummer (140516) ook steeds vaker het 10-cijferige nummer 0516-566222, omdat we merkten dat het 14+ nummer niet via alle providers goed werkt.

In 2019 is de visie dienstverlening vastgesteld. Op basis van de visie heeft het college een programma dienstverlening gemaakt. Bij dit programma hoort een ‘uitvoeringsagenda’. Hierin staan nog meer ideeën om de dienstverlening te verbeteren.

Uitkomsten Welzijn en zorg

 • Inwoners beoordelen hun leven met een ruim voldoende.
 • Vier op de vijf inwoners vindt dat hij voldoende contact heeft met anderen.
 • Iets minder dan de helft van de inwoners geeft aan betrokken te zijn geweest bij vrijwilligerswerk het jaar daarvoor.
 • De betrokkenheid onder buren is hoog
 • De gemeente wordt met een voldoende beoordeeld op haar inspanning om inwoners volledig te laten deelnemen in de maatschappij
Al doorgevoerd voor Welzijn en zorg

Verder kwam uit de Burgerpeiling 2018 dat we in onze gemeente over het algemeen ‘gemiddeld’ scoren in vergelijking met andere gemeenten als het gaat om eenzaamheid, overbelasting van mantelzorgers, betrokkenheid op elkaar en leefbaarheid. Maar we zagen ook verschillen tussen dorpen. In het ene dorp was het opvallend goed en in het andere dorp soms juist onder het gemiddelde. 
Daarom hebben we extra investeringen gedaan in de sociale leefbaarheid in buurten waar inwoners minder tevreden zijn over de onderlinge betrokkenheid en veiligheid van de leefomgeving.