Visie Samenleven

De gemeente wil daar waar het kan en nodig is bijdragen dat inwoners gezond en gelukkig zijn. Dat doen we niet meer vanuit beleidsdomeinen (denk aan onderwijs, jeugd, sport, zorg, gezondheid of cultuur), maar vanuit de effecten die we samen met anderen voor onze inwoners willen bereiken. In 2019 stelden we daarom een nieuwe Visie op Samenleven op, samen met inwoners en organisaties. In dat beleid staan 15 onderwerpen centraal, die inwoners belangrijk vinden. Voorbeelden zijn onderwerpen als ‘Jonge inwoners ontwikkelen zich optimaal’ tot ‘Inwoners kijken naar elkaar om’ of ‘Oudere inwoners ervaren dat rekening wordt gehouden met het proces van ouder worden’. De 15 onderwerpen komen samen in één doelenboom. Dit is een samenvatting van het beleid op het gebied van samenleven. 

Tussenevaluatie

In 2023 werd de Visie op Samenleven geëvalueerd. De rapportage leest u hierlink naar pdf bestand
De belangrijkste conclusie is dat de gemeente de komende jaren vooral gaat investeren in:

  • Gemeenschapskracht, inwonersinitiatief en omzien naar elkaar.
  • Preventie en ‘voorliggende voorzieningen’ (informele zorg en indicatie-vrije hulp).
  • Betaalbaar en haalbaar houden van het 'vangnet' voor inwoners die het (tijdelijk) niet redden zonder ondersteuning haalbaar en betaalbaar te houden.
  • Duurzame en samenhangende oplossingen (geen versnippering). 

Op de hoogte blijven?

Elke doe-agenda heeft een eigen nieuwsbrief waarin u op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen. Wilt u een nieuwsbrief over een specifieke doe-agenda ontvangen? Stuur dan een mail naar samenleven@ooststellingwerf.nl en zet daar meteen in van welke doe-agenda(s) u de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Wilt u naar aanleiding van de Visie contact met ons? U kunt contact met ons opnemen op de volgende manieren: