We spraken in het afgelopen jaar veel inwoners over hun kijk op samenleven in Ooststellingwerf. We deden dat bijvoorbeeld tijdens dorpsgesprekken, hackathons, 1-op-1 gesprekken, vlogs met jongeren. Heeft u ook meegeholpen? Dan heel erg bedankt voor uw inbreng! Mede op basis van de gesprekken hebben we een Visie op Samenleven gemaakt. Uit de gesprekken kwamen in de dorpen al activiteiten en initiatieven van de grond. Deze helpen we waar nodig verder met advies, hulp en/of geld. 

Wethouder Esther Verhagen: “Het is fantastisch om te zien wat mensen allemaal doen om onze dorpen en wijken prettig leefbaar te houden. Er is enorm veel energie wat leidt tot activiteiten en initiatieven die van de grond komen. Inwoners weten vaak heel goed hoe ze met elkaar willen wonen en leven in hun dorp en wijk. Als gemeente willen we dat alleen maar aanmoedigen en helpen we desgewenst verder met advies, hulp en soms ook met geld."

Bekijk de visie

Inwoners in gesprek over eigen initiatieven

´Iedereen gaat elke week een beetje gelukkiger naar huis´

De gemeente sprak in 2019 veel inwoners over hun kijk op samenleven in Ooststellingwerf. Mede op basis van deze gesprekken is de Visie op Samenleven gemaakt, met als vier hoofdonderwerpen: Meedoen, Samenleven, Gezondheid en Goed Opgroeien. De gemeente werkt dit samen met dorpen,  organisaties, instellingen, ondernemers en vrijwilligers uit in concrete acties. En wil initiatieven en ideeën ‘van onderop’ stimuleren, helpen en ruimte geven. Het verhaal in dit artikel laat zien hoe dit in de praktijk gebeurt. Wat betekent het om vrijwilligerswerk te doen? Dat vertellen Betty Mijlof en Anneke Lukkes uit Oldeberkoop. Meer informatie op vindt u op www.ooststellingwerf.nl/visie.

`Eerst even een knuffel´, roept de 98-jarige mevrouw Van der Muur uit Oldeberkoop steevast als ze op woensdagochtend binnenkomt bij de ouderendag in MFA Mejander. Vrijwilliger Betty Mijlof staat al klaar om haar met een stevige pakkerd welkom te heten. Ook de andere bijna 20 bezoekers van de wekelijkse bijeenkomst krijgen een persoonlijk onthaal. Betty loopt bij iedereen langs en geeft ze allemaal een hand, zoen of knuffel. Het maakt de mensen zichtbaar blij.

Het laat zien hoezeer de oudere dorpsbewoners de wekelijkse momenten in Mejander waarderen. ‘De jongste is 65, de oudste 98’, vertelt Betty. Ze is een van de bedenkers en drijvende krachten achter deze waardevolle dinsdagen en woensdagen die de oudere inwoners van Oldeberkoop verbindt. ‘We zien de deelnemers ‘groeien’. Ze voelen zich beter, leren nieuwe mensen kennen en ondernemen weer wat.’ Tegelijkertijd ziet ze dat het ook de vrijwilligers goed doet hun dorpsgenoten een mooie dag te kunnen bezorgen. ‘Ook zij ‘groeien’ en dat vinden we erg waardevol. Ik ben hartstikke trots op onze vrijwilligers!’, zegt ze glunderend.

Anneke Lukkes, één van de oprichters van Wel-Zijn op Dorpse Schaal, valt haar bij: ‘deze ouderenochtenden hebben positieve neveneffecten. Er ontstaan vriendschappen en contacten, tussen de ouderen, maar ook tussen de vrijwilligers onderling én de ouderen en de vrijwilligers. Iedereen gaat elke week een beetje gelukkiger naar huis.`

Er werken zo´n 20 vrijwilligers mee aan de ouderendagen. ´Je moet aan vrijwilligers aandacht besteden, net zoals je aan de ouderen doet´, zegt Betty. ´Ze zijn zo belangrijk, daar moet je bij stil staan.´ Betty geniet er dan ook erg van dat ze de vrijwilligers sterker zag worden en het beste uit zichzelf zag halen. ‘Het is een wisselwerking. Ik vind het mooi om anderen in hun kracht te zetten verder te brengen, dat doet met mij ook wat. Het maakt me trots.’

Anneke zet zich al jaren vrijwillig in voor verschillende groepen in Oldeberkoop. ‘Mijn motivatie is een ander te stimuleren. Ik denk dat we heel goed zelf ons dorp leefbaar kunnen houden. Dat is mijn drijfveer, daar geniet ik van. Ons niet laten remmen door kaders, maar de schouders eronder zetten.  Juist doordat in Oldeberkoop niet alles is, moeten we het zelf durven en gewoon doen. Het kost je tijd, maar levert je ook heel veel op!´
Betty is het daarmee eens: ‘Als je iets voor je dorp wilt doen, is er altijd wel iets dat bij je past. Ik geniet ervan dat ik hier zie dat er reuring is, dat mensen elkaar ontmoeten die elkaar anders niet hadden ontmoet. Het geeft me voldoening en zingeving. We zijn als onbekenden bij elkaar gekomen, maar zijn van elkaar gaan houden.´ 

“Ik voel me al erg thuis”

Vaste bezoeksters Rita, Riet en Geertruida zijn vol lof over de vrijwilligers. Rita: ‘Schrijf maar met dikke letters dat het fantastisch is wat ze doen!’ Geertruida: ‘Ik ben hier nog niet zo lang, maar voel me al erg thuis. Dat komt door de vrijwilligers’. En Riet zegt: ‘Ze moeten in de andere dorpen nog maar zien dat ze het zo goed voor elkaar krijgen als hier.’

Wel-zijn op Dorpse Schaal
In 2015 startte in Oldeberkoop het project Wel-Zijn op Dorpse Schaal (WODS). Vanuit het multifunctionele gebouw MeJander worden betaalbare algemene voorzieningen op dorpsniveau georganiseerd, zoals dagactiviteiten voor ouderen, dagbesteding voor mensen met een beperking en activiteiten voor mensen die hun baan hebben verloren.
Het initiatief heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van de gemeente. Wilt u ook een dergelijk initiatief opstarten in uw buurt of dorp? Neem dan contact op met de dorpencoördinatoren Oscar Weehuizen, o.weehuizen@ooststellingwerf.nl (Oosterwolde) of  Marten Tel, m.tel@ooststellingwerf.nl (alle andere dorpen).  

Plek voor Talent

Iets betekenen voor je medemens? Als vrijwilliger kun je je op veel manieren inzetten. Plek voor Talent kan je helpen zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Vacatures en meer informatie vind je op de website plekvoortalent.nl of neem contact op met Dominique Tacx, tel. 06-15262539.

Betty Mijlof (links) en Anneke Lukkes bij de ouderenochtend in MFA Mejander.

Inwoners in gesprek over eigen initiatieven

Een samenleving waar inwoners elkaar helpen, zich thuis voelen en zich actief inzetten voor een sociale en vitale gemeenschap. Dat is wat de gemeente Ooststellingwerf wil bereiken samen met haar inwoners, organisaties, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers. Hoe de gemeente Ooststellingwerf dit wil bereiken? Onder andere door het gesprek aan te gaan met deze partijen om te kijken wat zij nodig vinden en waar zij enthousiast van worden.

Opbouwwerkers Harry Rook en André Ponger

Vanaf juli 2019 zijn opbouwwerkers Harry Rook en André Ponger in gesprek gegaan met inwoners van Appelscha, Ravenswoud, Fochteloo, Makkinga en Oosterwolde Noord Oost. In de zogenoemde dorpsgesprekken zijn verschillende ideeën en aandachtspunten samengekomen waar inwoners graag mee aan de slag willen. De verhalen van inwoners in dit artikel zijn een voorbeeld van hoe de gemeente initiatieven van inwoners verder helpt, waar nodig: met advies, hulp en/of geld.”

Opbouwwerk 

Een opbouwwerker stimuleert en ondersteunt inwoners, gemeenten en organisaties bij het aanpakken van zowel sociale als fysieke vraagstukken in  wijken of dorpen.  Uitgangspunt is dat het opbouwwerk aansluit bij de energie, passie en drijfveren van bewoners in wijken en dorpen, waarbij de bewoners zelf het tempo bepalen van idee naar initiatief.

Ontmoeting in Appelscha

Een van de ideeën komt van Corry van Dijk.  Zij woont al 18 jaar in Appelscha. Corry haar roots liggen oorspronkelijk in Zeeland. Toen ze hier kwam wonen miste ze een ontmoetingsplek in het dorp. Zodoende kwam ze in 2016 bij verzorgingstehuis Riemsoord terecht. Corry: ‘’We hadden ideeën om de bewoners van het tehuis en de omwonenden met elkaar te verbinden. Hiervoor hadden we geld geworven bij verschillende fondsen, en er waren vrijwilligers om de ideeën te realiseren’’. Het project begon veelbelovend, maar kwam helaas niet van de grond. De dorpsgesprekken in 2019 bieden nieuwe kansen. De behoefte aan ontmoeting in Appelscha is er nog steeds. Bij het derde dorpsgesprek schoof  een opbouwwerker aan en werden er werkgroepen samengesteld: een kookwerkgroep, werkgroep communicatie, werkgroep accommodatie en een werkgroep jeugd. Iedere werkgroep is met zijn eigen thema aan de slag gegaan en behaalt  succesjes. Zo heeft de kookgroep een eenmalig decemberdiner voor 30 personen gemaakt in de professionele keuken van Riemsoord. Natuurlijk zijn er ook minder positieve punten. De vraag hoe we achter de behoeften van individuele inwoners komen blijft een lastige. Toch ziet Corry het positief in: ‘’De kans is er nu om er met zijn allen iets van te maken. Samen met de opbouwwerker zijn er nog genoeg zaken die we kunnen realiseren. Een locatie bijvoorbeeld voor een dorpshuisfunctie, en meer vrijwilligers die zich willen aansluiten. Kortom, volop mogelijkheden voor groei’’.

Je stem laten horen in Oosterwolde Noord Oost

Joseph Maatita woont in Oosterwolde Noord Oost. Hij behoort tot de tweede generatie Molukkers in Oosterwolde. In 1964 trokken de eerste Molukse gezinnen de Molukse wijk in Oosterwolde in. Op dit moment wonen nog 45 gezinnen in de wijk en 100 gezinnen in de hele gemeente. Joseph vindt het vooral belangrijk  het culturele erfgoed van de Molukkers door te geven aan de volgende generatie. Joseph: ‘’De jeugd moet naar de toekomst kijken, maar om te weten waar je naar toe wilt moet je ook weten waar je vandaan komt. De link leggen tussen verleden, heden en toekomst.’’

In de beginjaren had de Molukse gemeenschap een eigen clubhuis waar iedereen samen kwam. Helaas is deze door bezuinigingen gesloten. Om weer nieuw leven in de gemeenschap te blazen zijn de twee opbouwwerkers aangeschoven, precies wat volgens Joseph hard nodig is. ‘’Een beroepskracht, in dit geval de opbouwwerker, helpt ons te denken in kansen en mogelijkheden. We hebben het nu onder andere over een ruimte om bij elkaar te komen. Een geheel eigen ruimte voor de gemeenschap gaat niet lukken. Daarom zijn we nu in gesprek met bewoners om te kijken wat dan wel mogelijk is. Plan A lukt dan wel niet, er is altijd nog een plan B.’’

Vervolg visie Samenleven

Wethouder Esther Verhagen: “De gemeente sprak in 2019 met veel inwoners over hun kijk op samenleven in Ooststellingwerf en wat inwoners daarin belangrijk vinden. Mede op basis van die gesprekken is de Visie Samenleven gemaakt.  Daarin staan vier opgaven waaraan we met elkaar gaan werken: Meedoen, Samenleven, Gezondheid en Goed Opgroeien. Nu bekijkt de gemeente samen met dorpen, vrijwilligers, organisaties, instellingen en ondernemers welke concrete acties nodig en wenselijk zijn om ook echt voor elkaar te krijgen wat we met elkaar in de visie hebben bedacht.”

Wilt u naar aanleiding van de Visie contact met ons? U kunt contact met ons opnemen op de volgende manieren: