We spraken in 2019 veel inwoners over hun kijk op samenleven in Ooststellingwerf. We deden dat bijvoorbeeld tijdens dorpsgesprekken, hackathons, 1-op-1 gesprekken, vlogs met jongeren. Heeft u ook meegeholpen? Dan heel erg bedankt voor uw inbreng! Mede op basis van de gesprekken hebben we een Visie op Samenleven gemaakt. Uit de gesprekken kwamen in de dorpen al activiteiten en initiatieven van de grond. Deze helpen we waar nodig verder met advies, hulp en/of geld. 

Wethouder Esther Verhagen: “Het is fantastisch om te zien wat mensen allemaal doen om onze dorpen en wijken prettig leefbaar te houden. Er is enorm veel energie wat leidt tot activiteiten en initiatieven die van de grond komen. Inwoners weten vaak heel goed hoe ze met elkaar willen wonen en leven in hun dorp en wijk. Als gemeente willen we dat alleen maar aanmoedigen en helpen we desgewenst verder met advies, hulp en soms ook met geld."

Bekijk hier de doelenboom 2021-2024.(externe link) 

Op de hoogte blijven?

Elke doe-agenda heeft een eigen nieuwsbrief waarin u op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen. Wilt u een nieuwsbrief over een specifieke doe-agenda ontvangen? Stuur dan een mail naar samenleven@ooststellingwerf.nl en zet daar meteen in van welke doe-agenda(s) u de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Wilt u naar aanleiding van de Visie contact met ons? U kunt contact met ons opnemen op de volgende manieren: