Heeft u een goed idee? Doorloop dan deze stappen om tot een goede aanvraag te komen:

1. Het idee

Uw aanvraag begint natuurlijk bij een goed idee. Heeft u als vereniging of stichting een goed en breed gedragen idee? Denk er dan om dat dit idee een aantoonbaar maatschappelijk- en/of sociaal- en/of leefbaarheidsrendement heeft.

2. De voorwaarden

Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Bekijk de beoordelingscriteria waarop uw idee wordt gerangschikt. De beoordeling gebeurt zoals in de subsidieregeling is beschreven.

3. Bepaal hoeveel geld u nodig hebt.

U bepaalt hoeveel geld u wilt aanvragen uit het Fonds. Dit bepaalt of u een groot (€ 10.000 - € 25.000) of klein (t/m € 10.000) initiatief bent.

4. Maak een begroting en dekkingsplan

U maakt een gespecificeerde begroting en dekkingsplan. Dit wordt een bijlage bij het aanvraagformulier.

5. Groot initiatief? Schrijf een projectplan

Als u een aanvraag doet voor een groot initiatief voegt u sowieso een projectplan toe als bijlage. Doet u een aanvraag voor een klein initiatief dan is het projectplan niet verplicht. U kunt zelf de keuze maken of een projectplan de aanvraag wel of niet verduidelijkt en of u wel of geen projectplan bijvoegt.

6. Bekijk de bijlagen

Achterin het aanvraagformulier in de PDF en in de introductie van het online formulier staat welke bijlagen u moet meesturen met het aanvraagformulier.

7. Vul het aanvraagformulier in

Deze staat op de pagina Aanvraag indienen.

8. Ondertekenen

De ondertekening moet overeenkomen met de bijgevoegde statuten.

9. Indienen

De volledig en juist ondertekende aanvraag stuurt u op naar het gemeentehuis of geeft u af bij de balie. Indienen kan tot en met 18 oktober 2024.