De gemeente sprak in 2019 veel inwoners over hun kijk op samenleven in Ooststellingwerf. Mede op basis van deze gesprekken is de Visie op Samenleven gemaakt, met als vier hoofdonderwerpen: Meedoen, Samenleven, Gezondheid en Goed Opgroeien. De gemeente werkt dit samen met dorpen, organisaties, instellingen, ondernemers en vrijwilligers uit in concrete acties. En wil initiatieven en ideeën ‘van onderop’ stimuleren, helpen en ruimte geven. Lees de verhalen van onze inwoners hieronder. 

Kindermishandeling… dichterbij dan je denkt

Van 15 t/m 21 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Zo’n 3% van de kinderen in Nederland groeit op in een onveilige gezinssituatie. Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Dat veel verschillende gezichten kent. Dat weet ook Jan van Hagen. Hij werkt al zes jaar bij het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf waar hij het jeugdteam ondersteunt en begeleidt. “Het algemene beeld van kindermishandeling is dat kinderen thuis geslagen worden. Naast dat dit helaas ook voorkomt, komt kindermishandeling voor in veel verschillende vormen. Vormen waarvan je soms niet eens door hebt dat het om mishandeling gaat. En vaak is het dichterbij dan je denkt”, vertelt Jan. 

Jan van Hagen

Psychische mishandeling

Naast fysieke mishandeling, is ook psychische mishandeling een vorm van kindermishandeling “Denk hierbij aan verbaal geweld of het veelvuldig pesten van een kind door een ouder. Maar ook als er thuis veel ruzie gemaakt wordt en het kind hier getuige van is, is dit mogelijk schadelijk voor een kind. Door het hoge aantal scheidingen per jaar, zie je helaas dit laatste steeds meer gebeuren. Als je ouders scheiden, is dit op zichzelf natuurlijk al een heftige gebeurtenis is in het leven van een kind. Laat staan wanneer dit gepaard gaat met veel ruzie en non-verbaal geweld”, aldus Jan. De gevolgen van kindermishandeling zijn groot voor een kind. Zo kunnen ze er naast emotioneel leed ook psychische gevolgen zoals depressie of angststoornissen ervaren. Ze kunnen later moeite hebben met het vormen van relaties en het risico is groter dat ze zelf als ouder minder goed in staat zijn om hun kinderen op te voeden.

Gebiedsteam

Het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf heeft een speciaal jeugdteam dat zich bezig houdt met kinderen en jongeren en hun ouders in de gemeente. Van problemen op school tot het in gevaar komen van de ontwikkeling van kinderen door een onveilige thuissituatie. Alle jeugdmedewerkers zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. Gezinnen komen bij het Gebiedsteam terecht via verschillende wegen. “Soms bellen mensen ons rechtstreeks, of krijgen we een seintje van een school of huisarts. Per geval kijken we wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is. Soms kunnen we zelf hulp bieden en soms verwijzen we door naar andere instanties. De veiligheid van het kind staat altijd centraal in deze afwegingen”, benadrukt Jan nogmaals. Het Gebiedsteam kan ook ambulante gezinsbehandelingen trajecten bieden. Dit is een speciale vorm van hulpverlenen die niet wordt gedaan vóór een gezin, maar mét een gezin. Het uitgangspunt is de eigen kracht van mensen bij het zoeken naar oplossingen voor problemen en de overtuiging dat mensen kunnen veranderen. Daarnaast zijn leden van het jeugdteam actief als praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen en als schoolmaatschappelijk werker bij verschillende scholen in de gemeente.

Vraag hoe het gaat 

“Als gemeente willen we dat alle kinderen goed en gezond opgroeien. In een veilige thuissituatie. Daar heeft elk kind recht op. Het raakt me dan ook bijzonder dat ook in onze gemeente niet alle kinderen veilig kunnen opgroeien vanwege kindermishandeling en huiselijk geweld. We kunnen met elkaar een verschil maken voor een kind dat in de knel zit. Door naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen. En ons bewust te zijn van de signalen van mishandeling, verwaarlozing of elke andere situatie waardoor de veiligheid van een kind in gevaar komt”, benadrukt wethouder Esther Verhagen. “Wat kan helpen, is te vragen hoe het gaat. Op een open en niet veroordelende manier. Je zult zien dat het voor mensen fijn kan zijn om even hun verhaal te doen en zo eerder om hulp durven vragen. Wees daarbij niet bang voor het antwoord. Soms zit je mis. En soms niet. Het stopt niet vanzelf”, vult Jan aan.

Stel je vraag

Heb jij vragen over de opvoeding van je kind(eren)? Of heb je een onderbuikgevoel dat je graag met iemand deelt? Neem dan vooral contact op met het Gebiedsteam. “Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Er komen veel onzekerheden bij kijken. Ons jeugdteam kan met je mee denken en geeft graag advies”, aldus Jan. Je kunt het Gebiedsteam (anoniem) bellen via (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) of stuur een e-mail naar info@gbtoost.nl

Iedereen kan bij zorgen over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432 en via de chat, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Dringend behoefte aan meer burgerhulpverleners

Door de inzet van onder andere plaatselijk belangen en bewonerscommissies is het aantal AED’s in de gemeente Ooststellingwerf de afgelopen jaren flink uitgebreid. Alleen kunnen nog niet alle inwoners van de gemeente rekenen op hulp van een burgerhulpverlener met een AED. “De uitbreiding van het aantal AED’s is een mooie ontwikkeling, alleen is er nu nog dringend behoefte aan meer burgerhulpverleners”, zegt Bart Nijholt, voorzitter van de kerngroep Hartveilig Ooststellingwerf.

Bart Nijholt

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. De inzet van een AED en het starten van reanimatie binnen 6 minuten, doet de overlevingskans van iemand enorm toenemen. Ooststellingwerf telt inmiddels zo’n honderd AED’s. “Per AED zouden er ongeveer tien burgerhulpverleners moeten zijn”, vertelt  de inwoner van Appelscha. “Voor Ooststellingwerf kom je dus op duizend burgerhulpverleners, maar helaas hebben wij die niet. We zitten amper op de helft.”

HartslagNu

Dankzij de investering van plaatselijk belangen, verenigingen, organisaties, bedrijven en budget van de gemeente, heeft de gemeente Ooststellingwerf de hoogste AED-dichtheid in de regio. In totaal zijn zo’n tachtig apparaten in de gemeente aangesloten bij HartslagNu; het reanimatie oproepsysteem van Nederland. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Op dit moment is er in Ooststellingwerf een groot tekort aan vrijwilligers die kunnen reanimeren. “Voor een fijnmazig netwerk zijn er zo’n vijfhonderd extra burgerhulpverleners nodig”, legt Nijholt uit.

Wietze Akkerman

Bij een melding krijgen de burgerhulpverleners in de buurt een oproep op hun telefoon. In deze oproep staat of ze direct naar het slachtoffer gaan om te reanimeren of eerst een AED ophalen. “Hoe meer mensen zich aanmelden bij HartslagNu, hoe groter de kans voor het slachtoffer”, zegt burgerhulpverlener Wietze Akkerman uit Oldeberkoop. “Samen sta je er niet alleen voor.”

Aanmelden

Het aantal keren dat je in een noodsituatie wordt opgeroepen, is volgens Akkerman laag. “Maar is er een oproep, dan moeten er wel voldoende mensen zijn. Wees daarom niet angstig of onzeker en meld je alsjeblieft bij HartslagNu aan. Als je niets doet, weet je zeker dat het fout gaat.”

Sytske Kok

Sytske Kok uit Donkerbroek is het daar roerend mee eens. Twee jaar geleden behaalde ze voor haar eigen kapsalon een BHV-diploma. “Altijd een fijn idee als je voor mensen klaar kunt staan, vooral in een noodsituatie.” Na het behalen van het certificaat meldde ze zich ook aan bij HartslagNu. “Best spannend. Stel je krijgt een oproep en het lukt niet om iemand te redden? Maar aan de andere kant; als je niets doet, gaat het sowieso fout. Meld je dus gewoon aan.”

Als iedere inwoner die kan reanimeren zich aanmeldt bij HartslagNu, dan kan er volgens Nijholt al een grote slag gemaakt worden. “BHV’ers, medewerkers in de zorg, bij de brandweer of politie… kun je reanimeren, meld je dan aan. Samenwerking redt levens”, benadrukt Nijholt. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan de ambulance. “Cruciale minuten waarin je als burgerhulpverlener een mensenleven kan redden”, zegt Jannie Tiemes uit Appelscha. In het dagelijks leven is ze verpleegkundige. “Ik heb dus een zorghart, maar eigenlijk zou iedereen moeten kunnen reanimeren. Iedereen kan een hartstilstand overkomen, ook in je eigen omgeving, je naasten. Het is

Jannie Tiemes

fijn dat je dan weet wat je moet doen.”

Door de investering in HartslagNu is de overlevingskans bij een hartaanval inmiddels gestegen van 9% naar 25%. “Mooie cijfers, maar het kan nog beter. Help dus ook je omgeving en word burgerhulpverlener”, benadrukt Nijholt.

Cursus

Wie niet kan reanimeren, kan zich aanmelden voor een reanimatiecursus. Kosten daarvan zijn ongeveer twintig euro. “Reanimeren is makkelijk te leren”, vertelt Nijholt. “In maximaal 2,5 uur leer je een hartstilstand te herkennen, hartmassage te geven, mond-op-mondbeademing en een AED te gebruiken.” Voor meer informatie en aanmelden, kijk op de website van Hartveilig Ooststellingwerf of stuur een e-mail naar hartveiligooststellingwerf@gmail.com.

Van dagbesteding naar werk

Vaak hangt er een rugzak met vooroordelen op de rug van iemand die bij de dagbesteding zit. Onterecht, als je het Maarten Bronkhorst en Benny Olijve van Dagbesteding Noord vraagt. “Wij willen mensen zoveel mogelijkheid vaardigheden leren, zodat ze kunnen doorstromen naar regulier werk”, vertelt Maarten. “En dat hebben veel ook zeker in zich”, benadrukt zijn collega Benny. Zo werkt Rick Dijkstra (18) naast zijn opleiding in constructiewerk bij Olijve Constructie in Oosterwolde. Hij kwam hier vanuit de dagbesteding. “Ik ben blij dat ik hier kan werken en door kan leren. Het motiveert dat iemand mij deze kans geeft”, aldus Rick.

Maarten Bronkhorst, Rudy Olijve, Rick Dijkstra en Benny Olijve

De deelnemers van Dagbesteding Noord zijn jongeren en volwassenen met psychosociale problemen of een verstandelijke beperking. Maarten en Benny geven ze bij de dagbesteding een zinvolle invulling van hun dag en leren ze veel bij. “Van hele praktische dingen zoals metaalbewerking en boren tot op tijd komen, samenwerken, netjes opruimen en verantwoordelijkheid pakken. Ook helpen we bij het maken van een cv, een motivatiebrief en bereiden we iemand voor op een gesprek”, vertelt Benny. Zo had zijn broer Rudy plek voor Rick bij zijn bedrijf Olijve Constructie. “Rick is erg gemotiveerd. Hij kwam bij ons binnen als leerling en leert steeds meer. Het kan best lastig zijn om nieuwe mensen te vinden in het constructiewerk. Rick heeft soms wat extra begeleiding nodig, maar uiteindelijk heb ik er een goede werknemer bij ”, vertelt Rudy.

Geef ze een kans

Dagbesteding Noord kijkt per deelnemer naar wat diegene kan en nodig heeft. Pas als iemand echt klaar is om zelfstandig te werken, gaan ze op zoek naar een goede match. “Nadat we iemand hebben geplaatst, houden we contact met de deelnemer en het bedrijf om te kijken hoe de samenwerking gaat. Wij hebben intensief met de deelnemers gewerkt en weten waar hun aandachtspunten liggen”, benadrukt Maarten. “En laat vooral je vooroordelen los en geef ze een kans”, vult zijn collega Benny aan. “Misschien heb je ooit een negatieve ervaring gehad met iemand die kwam vanaf de dagbesteding. Maar vergeet dan niet dat iedereen anders is. Je moet mensen de kans geven zich te bewijzen.”

Meerwaarde

“Je neemt wel een gokje”, geeft Rudy toe. “Maar dat heb je eigenlijk bij elke nieuwe medewerker. Ik denk altijd aan de meerwaarde. Niet alleen voor mijn bedrijf, maar ook voor henzelf.” Voor deelnemers van de dagbesteding heeft zelfstandig zijn en het hebben van werk een enorme meerwaarde. “Iedereen wil een toekomst opbouwen en de dingen gewoon goed voor elkaar hebben. Doordat ik hier nu werk, krijg ik die kans ook”, zegt Rick. “En die pakt hij met beide handen aan. Anders krijgt hij het van ons wel te horen”, lacht Benny.

Contact

Ben jij werkgever en wil je meer weten over Dagbesteding Noord of het in dienst nemen van mensen vanuit de dagbesteding? Neem dan contact op met Maarten Bronkhorst via 06-34026138 of met Benny Olijve via 06-22154483. Mailen kan naar info@dagbestedingnoord.nl. De gemeente Ooststellingwerf kan ondernemers ook begeleiden en adviseren bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn er subsidies beschikbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingrid Borgman via i.borgman@ooststellingwerf.nl of kijk op onze website.

Omroep Odrie wil mooie programma’s blijven maken

Misschien heb je wel eens geluisterd naar Omroep Odrie. Dit is de lokale omroep in de gemeente Ooststellingwerf. Odrie staat voor de drie O’s: Omroep, Organisatie en Ooststellingwerf. En om de organisatie steviger te krijgen hebben ze hulp nodig. “We zijn dringend opzoek naar nieuwe vrijwilligers”, benadrukt voorzitter Arie den Blanken. Arie is nu ruim vijf jaar voorzitter en ziet het aantal vrijwilligers afnemen. “Dat is ook niet gek, sommigen doen dit werk al jaren. En mensen hebben het soms gewoon te druk. Maar zonder extra handjes kunnen wij niet doen wat we het liefste doen: mooie, lokale programma’s maken”.

Henk Trox en Arie den Blanken

Vrijwilligerswerk

Een lokale omroep die draait op vrijwilligers. Dat is een hele klus, waarbij je soms veel tijd en energie kwijt bent. Maar je krijgt er ook veel voor terug. “Je doet echt iets voor de maatschappij. En dat geeft veel voldoening. Naast bestuurlijk bezig zijn, doe ik iets wat ik enorm leuk vind; namelijk mooie programma’s maken. Zoals mijn programma ‘Muziek met Trox’. Je leert elke dag weer iets nieuws en daar heb je zelf veel aan”, vertelt programmamaker Henk Trox. “Daarnaast kan iedereen bij Omroep Odrie zichzelf zijn. Wij waarderen ieders inzet evenveel; of je nou de post ophaalt, de weerman bent of in het bestuur zit. Maar vrijwillig is niet vrijblijvend. Wij zetten samen de schouders eronder, daarin maken vele handen licht werk. En moet je ook je verantwoordelijkheid durven pakken”, zegt Arie.

Veelzijdige omroep

Bij het draaiende houden van een omroep gebeurt van alles voor én achter de schermen. “Als programmamaker is het belangrijk om bijvoorbeeld een goede technicus naast je te hebben. Onze technicus Evert Sikkema stopt na 15 jaar. Wij konden op elkaar vertrouwen; ik wist dat zodra ik klaar was met mijn praatje er altijd een gepast muziekje ingezet werd”, vertelt Henk. De omroep kan altijd wel mensen gebruiken met een passie voor techniek. “En dan bedoel ik techniek in de breedste zin van het woord. Natuurlijk valt daaronder programmatechniek, maar we zoeken ook iemand die handig is met kabels, leidingen en ICT en kan bijspringen als de nood hoog is. Ook zijn we dringend op zoek naar een studiobeheerder voor ons pand in Oosterwolde. Iemand die de handjes uit de mouwen steekt en het pand netjes houdt of eens een lamp kan vervangen. Een manusje-van-alles”, vertelt Arie.

Programma’s op locatie

Omroep Odrie is ook altijd op zoek naar nieuwe verslaggevers. Bijvoorbeeld voor hun sportprogramma of een uitzending over de gemeenteraadsvergaderingen op locatie. Ben je geïnteresseerd in sport of politiek en wil je hier meer in gaan doen? Dan is dit je kans! Ook als student kun je bij Omroep Odrie terecht. Voor je stage of als vrijwilliger. Zo kan je alvast ervaring opdoen. “Een ambitie van ons is om ook programma’s voor jongeren te maken. Daarvoor hebben we ook jongeren nodig die die programma’s willen en kunnen maken. Zij zijn de doelgroep en weten wat voor jongeren interessant is om te luisteren. Zo worden we écht een omroep voor heel Ooststellingwerf”, aldus Arie.

Wil jij iets voor Omroep Odrie betekenen? Of heb je een vraag? Je kan ook altijd een kijkje nemen bij Omroep Odrie of een keer meelopen. Zo kom je er echt achter of dit vrijwilligerswerk iets voor jou is. Je kan contact opnemen het Arie via 06-51582074 of a.w.m.den.blanken@hetnet.nl of met Henk via 06-83965645 of henk.trox@hetnet.nl

Een belangrijk onderdeel van de doe-agenda ‘Iedereen doet en ontmoet’ is dat de gemeente meer vrijwilligers wil. Zonder vrijwilligers ligt een groot deel van het maatschappelijk leven stil. Vrijwilliger zijn is belangrijk voor de gemeenschap en ook zeker voor jezelf. Je leest de hele doe-agenda op onze website

Stapel op klassieke muziek in Oldeberkoop

Klassieke muziek is van alle tijden. Dat weten ze in Oldeberkoop ook. De stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek organiseert al sinds 2005 professionele klassieke concerten. Op een hele bijzondere locatie, namelijk de middeleeuwse Bonifatiuskerk in het dorp. “De akoestiek van de kerk is geweldig” vertelt voorzitter Sylvia Hosman. “Toen we daar in 2005 een prachtige Mattheus hoorden dachten we: daar kunnen we wel vaker een concert organiseren”. En de rest is geschiedenis. Inmiddels organiseert de stichting zo’n zes concerten per jaar, met bekende klassieke musici uit het hele land.

De stichting biedt een gevarieerd aanbod van concerten aan. Met veel verschillende genres binnen de klassieke muziek. En met aandacht voor verschillende instrumenten. Van de harp tot een blaasconcert. “Er is ook aandacht voor jong talent. We nodigen geregeld jongeren uit die bijvoorbeeld net zijn afgestudeerd aan het conservatorium en een prijs hebben gewonnen voor hun werk”, vertelt Sylvia.  En niet alleen musici van Nederlandse bodem treden op, af en toe is er ook buitenlands talent te bewonderen in de kerk in Oldeberkoop.

Bij stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek houden ze ook rekening met het publiek. “We organiseren sinds een paar jaar speciale concerten voor scholieren. Waarbij bijvoorbeeld instrumenten gebruikt worden die zij zelf ook hebben bespeeld op school, zoals de fluit. We nodigen daarvoor musici met zanger en/of acteur uit, die veel ervaring hebben met het enthousiast maken van jongeren. We werken daarin samen met scholen en Kunst&Co. Ook hadden we, voordat het aantal zitplaatsen sterk beperkt werd door corona, een regeling waarbij begeleiders van muziekminnende ouderen van de Herbergier gratis meekonden naar een concert”, vertelt Sylvia.

Wethouder Esther Verhagen is blij met de stichting: "Een leven zonder muziek is eigenlijk niet voor te stellen. Wanneer we muziek luisteren roept dit vaak stemmingen en gevoelens uit ons eigen leven op, want muziek is emotie. Daarnaast staat het vast dat muziek goed is voor de ontwikkeling. Muziek op Stapel, Stapel op Muziek is in staat om ook kinderen op een innovatieve wijze kennis te laten maken met klassieke muziek. Zo krijgen ze de kans de schoonheid en diversiteit van deze muziekstijl te leren kennen."

Door corona konden een aantal concerten niet doorgaan. Of met een beperkt aantal toeschouwers. Het bestuur en andere vrijwilligers staan te popelen om binnenkort weer van start te kunnen met concerten in de kerk. Het eerstvolgende concert staat weer gepland op 26 juni, met mooie klarinetquintetten. “Muziek verbindt. En die verbondenheid kunnen we in deze tijd goed gebruiken”, aldus Sylvia.

Benieuwd naar de concertagenda van Muziek op Stapel, Stapel op Muziek? Kijk dan op hun website. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor hun nieuwsbrief.

Stichting Werk helpt werkgever en werknemer aan passende match

Niet iedereen lukt het om zelf een passende baan te vinden. En per persoon verschilt het weer waarom dat niet wil lukken. Soms is er een schakel nodig tussen werkgevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier komt Stichting Werk in beeld. Annemieke Elsenaar,  bestuurslid van Stichting Werk en eigenaar van groepshotel de Vrije Vogel in Elsloo, vindt het belangrijk dat de mensen in onze gemeente  hulp  krijgen bij met het vinden van een passende werkplek. “Ik zeg altijd maar, iedereen heeft op zijn eigen manier wel z’n dingetjes, ook de mensen zonder stempel. Daarvoor hoef je echt geen afstand te hebben tot de arbeidsmarkt. Iedereen kan een plek in de maatschappij krijgen”, aldus Annemieke.

Stichting Werk is een schakel tussen het bedrijfsleven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Stichting Werk kan tijdelijk mensen in dienst nemen wanneer ze net beginnen bij een bedrijf zonder dat een werkgever iemand meteen in dienst hoeft te nemen, vertelt Yvonne Wanink, bestuurslid van Stichting Werk en teamleider van het Gebiedsteam van de gemeente. “Het kan best een grote stap zijn om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Op deze manier kunnen zowel werkgever als werknemer kijken of er een match is” voegt Annemieke toe. Inwoners  van de gemeente Ooststellingwerf  kunnen op verschillende manieren bij de stichting terecht komen, zoals via het UWV of wanneer ze langdurig in de bijstand zitten.

Aan de slag

Ook Hielke Eizinga kwam door Stichting Werk weer aan het werk. “De stichting heeft mij enorm geholpen. Door de stichting werk ik nu zo’n vijf jaar voor de gemeente in het groenbeheer van Boerestreek in Appelscha. En nog steeds met veel plezier. Collega’s van de Openbare Ruimte kwamen met het idee om een aantal mensen die geen werk hadden de Boerestreek te laten opknappen. Zo kreeg ik na een aantal cursussen een eerste contract, dat sindsdien steeds weer uitgebreid is” vertelt Hielke. Hij is de stichting enorm dankbaar: “Ze hebben ontzettend veel voor mij gedaan. Mijn hobby is tuinieren en nu heb ik er ook mijn werk van kunnen maken. Dat is niet alleen leuk, maar geeft ook een stuk zekerheid terug”.

Hielke Eizinga

Uit eigen ervaring

Bij groepshotel de Vrije Vogel,  heeft Annemieke met haar man Johan ook mensen in dienst die minder mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt. “En dat is ontzettend waardevol” zegt Annemieke stellig. “Voor jezelf als werkgever, voor het team waar je in werkt en ook voor de mensen zelf. Zo hebben wij iemand in dienst die op haar 17e bij ons begon als stagiair vanuit het praktijk onderwijs en daarna niet meer is weggegaan. Elke dag zie ik haar groeien, volwassener worden en iets toevoegen aan het team. Het kost soms wat meer tijd, maar wij leren er als werkgever ook veel van. En die kennis nemen we mee, richting het team maar ook voor potentiele nieuwe medewerkers. Bij iedere nieuwe medewerker  vraag me altijd af: hoe kan ik jou faciliteren?”.

Ambitie 

Stichting Werk heeft veel ambitie vertelt Annemieke. “Vanwege de coronamaatregelen konden we afgelopen jaar helaas niet fysiek op pad om contact te zoeken met het lokale bedrijfsleven. Toch wil de stichting graag bepaalde doelgroepen met werkgevers benaderen om te vertellen over de initiatieven, samenwerkingen en vooral de mogelijkheden. Als meer werkgevers weten wat wij voor ze kunnen betekenen, kunnen hopelijk in de toekomst nog meer mensen aan een passende werkplek geholpen worden.”

Bent u benieuwd wat Stichting Werk voor u als werkgever of werknemer kan betekenen? Neem dan contact op met  Yvonne Wanink via tel: 0516 566222.

“Ik wil een soort VVV-kantoor zijn voor alle mantelzorgers in de gemeente”

De gemeente Ooststellingwerf heeft vanaf 1 juni een mantelzorgconsulent. Claudia Hekkema, hiervoor Wmo-consulent bij de gemeente, gaat deze nieuwe functie doen. Toevallig begint Claudia aan deze nieuwe uitdaging in de Week voor de Jonge Mantelzorger  (1 t/m 7 juni). Een goed moment om haar voor te stellen. “De gemeente Ooststellingwerf had nog geen mantelzorgconsulent, maar ik heb er ontzettend veel zin in om deze nieuwe functie handen en voeten te geven. Uiteindelijk wil ik een soort VVV-kantoor zijn voor alle mantelzorgers in de gemeente” zegt Claudia.

Claudia Hekkema

Wie zijn deze mantelzorgers?

Mantelzorger ben je wanneer je zorg of hulp biedt aan iemand anders. Vaak voor een lange tijd. Niet omdat het je werk is, aar omdat je een sociale relatie hebt met diegene, zoals met iemand uit je familie, vrienden of buren. Als mantmelzorger kun je niet zomaar stoppen met zorgen voor iemand. En dat kan enorm intensief zijn. “Ook heeft niet iedereen door dat hij of zij mantelzorger is” merkt Claudia op. “Je denkt bij het woord mantelzorger snel aan mensen die zorgen voor een ouder of geliefde, maar het gaat om zoveel meer mensen. Heb je bijvoorbeeld een kind dat gehandicapt is en daardoor meer zorg nodig heeft? Of heeft je broer ineens acute zorg nodig na een ongeluk? Ik zie het ook bij mensen die samenwonen met iemand die dementie heeft. Dan verandert samenwonen-met heel langzaam in zorgen-voor, vaak zonder dat mensen het door hebben.”

Jonge mantelzorgers

Zorgen voor een ouder begint voor sommige kinderen op een hele jonge leeftijd. “In de gemeente is extra aandacht voor onze jonge mantelzorgers, bijvoorbeeld tijdens de Week van de Jonge `Mantelzorger of tijdens een van onze mantelzorguitjes” vertelt Claudia. Jonge mantelzorgers combineren vaak school, hobby’s en een bijbaantje met het zorgen voor een zieke ouder, broer, zus of grootouder. “Een pittige opgave, zeker als je zelf in de bloei van je leven staat. Ik ga dan ook graag met de jonge mantelzorgers in gesprek, om ze te helpen, maar ook om informatie te verzamelen waarmee ik andere jonge mantelzorgers weer kan helpen” zegt Claudia. “Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus kom alsjeblieft op tijd bij mij. Om goed voor een ander te kunnen zorgen, moet je eerst goed voor jezelf zorgen.  Je staat er niet alleen voor, ook al voelt dat misschien soms wel zo.”

Alles in kaart

Een niet-bestaande functie, hoe begin je dan? Claudia heeft in ieder geval haar eerste opdracht al helder: een sociale kaart maken. “Ik ga per dorp kijken welke mogelijkheden er voor mantelzorgers zijn. Waar kunnen mantelzorgers met hun vragen terecht, wie kan hen een handje helpen? Al deze informatie ga ik verzamelen, zodat ik mantelzorgers zo goed mogelijk kan helpen als ze met vragen bij mij komen” vertelt Claudia. En dat ze graag met mantelzorgers in contact komt, maakt Claudia graag duidelijk. “Ik wil er voor alle mantelzorgers in de gemeente zijn, maar dan moet ik wel weten wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Iedereen is anders; ook elke mantelzorger is anders en heeft weer andere behoeften, vragen of zorgen. Kom met die vragen en zorgen gewoon bij mij, ook als je niet precies weet wat je vraag nou eigenlijk is. Ik kan je informatie geven over regelingen, instanties en mensen uit je omgeving die je kunnen helpen” benadrukt Claudia. Naast het helpen bij vragen, gaat Claudia ook informatieavonden, uitjes voor mantelzorgers en inloopuren organiseren.

Zorg jij voor iemand en heb je een vraag? Wil je iets met Claudia bespreken? Of ben je vrijwilliger en kun jij iets voor mantelzorgers in je omgeving betekenen? Twijfel dan niet en neem contact met Claudia op via 0516 820 100 of mail naar info@gbtoost.nl. Claudia werkt van maandag t/m donderdag. Als ze niet opneemt, laat dan een berichtje achter en dan belt ze op een later moment terug.    

"Problemen pakken we echt samen aan”

Wat vinden inwoners van Ooststellingwerf belangrijk op het gebied van samenleven? Dorpsgesprekken leverden de gemeente veel informatie op. Er kwamen vijftien onderwerpen naar voren die de inwoners belangrijk vinden. Deze zijn samen met verenigingen, ondernemers, organisaties, vrijwilligers en de gemeente verwerkt tot doe-agenda’s. De eerste vijf doe-agenda’s worden nu uitgevoerd. In dit artikel staat de doe-agenda ‘Kwetsbare jonge inwoners en ouders’ centraal. Onder andere Hendrik Jan Olijve werkte mee aan de totstandkoming van deze doe-agenda. Hij is lid van de Adviesraad Sociaal Domein en was jarenlang werkzaam in de jeugdhulpverlening. Mandy Kleefstra is verbonden aan het huidige Gebiedsteam en houdt zich bezig met verschillende actiepunten uit de doe-agenda. Het gezamenlijk doel van deze doe-agenda: zo snel mogelijk problemen signaleren, zodat er tijdig een passende oplossing komt.

Ooststellingwerf heeft relatief veel jonge inwoners met psychische en/of sociaal-maatschappelijke problemen. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met schulden, huiselijke geweld, verslaving in combinatie met opvoedvragen of een beperking. De doe-agenda ‘Kwetsbare jonge inwoners en ouders’ is specifiek gericht op deze doelgroep. In het bijzonder is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van problemen. „Wat je vraag of probleem ook is, wij staan voor je klaar”, benadrukt Mandy Kleefstra van het Gebiedsteam.

Het Gebiedsteam zet zich onder andere in voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar oud. Door de gemeente wordt onder andere fors ingezet op het vroegtijdig signaleren van problemen. Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van een kind van 0-7 jaar oud kan Integrale vroeghulp ingezet worden. Mandy is hier vanuit het Gebiedsteam voor de regio Ooststellingwerf als casemanager bij betrokken. Er wordt samengewerkt met diverse deskundigen.

Ouders kunnen bij het Gebiedsteam terecht met alle vragen rondom opgroeien en opvoeden. Ook kan school of de GGD een aanmelding bij het Gebiedsteam doen indien ouders hiervoor toestemming geven. „Vanuit het Gebiedsteam wordt de ontwikkeling van het kind breed in kaart gebracht. Vervolgens bekijken we welke hulp het best passend is. Als er sprake is van stress binnen een gezin, dan vraagt dat om een andere aanpak dan wanneer er bij een kindje bijvoorbeeld autisme wordt geconstateerd.”

Wat het probleem ook is, in alle gevallen staat het Gebiedsteam zowel voor de kinderen als de ouders klaar. „Problemen pakken we echt samen aan”, benadrukt Mandy. „We gaan dus niet boven de ouders staan en met een belerende vinger wijzen, maar juist naast de ouders staan. Vaak kunnen we de problemen samen oplossen. Is de zorgvraag complexer of is er een bepaalde specialisatie nodig, dan verwijzen wij naar een passende zorgaanbieder of instantie die deze hulp kan leveren. We leveren dus echt maatwerk en hebben alle kennis en kunde in huis om iedereen goed te kunnen helpen.”

Buurtnetwerk

In Ooststellingwerf komt helaas huiselijk geweld en kindermishandeling relatief veel voor. „Een goed buurtnetwerk kan bij een probleem als huiselijk geweld een positieve rol spelen”, aldus Hendrik Jan Olijve van de Adviesraad Sociaal Domein. In de loop der jaren zijn dergelijke buurtnetwerken, met daarin onder andere een wijkverpleegkundige, buurtagent en sociaal werkers, verdwenen. Hendrik Jan, die zo’n 35 jaar ervaring heeft in de jeugdhulpverlening, pleit daarom voor het opnieuw opzetten van buurtnetwerken rondom kwetsbare jonge inwoners en ouders. „Op deze manier kom je weer dichtbij de inwoners te staan, waardoor problemen sneller gesignaleerd worden.” Gezien het belang van deze laagdrempelige voorziening, wordt in Ooststellingwerf opnieuw begonnen met het opzetten van buurtnetwerken.

Dat er in de gemeente al veel wel goed gaat op het gebied van kwetsbare jonge inwoners en ouders, wordt door de Adviesraad onderstreept. „Dat beleid moeten we dus intensiveren”, aldus Hendrik Jan. „Maar het is ook goed om naar de verbeterpunten te kijken.” Zo vindt hij het van groot belang dat jongeren die in de problemen zitten, ook na hun achttiende verjaardag gebruik moeten kunnen blijven maken van jeugdhulpverlening.

"Kijk naar wat iemand echt nodig heeft”

Lid zijn van een sportclub, zangkoor, bibliotheek of muziekschool. Voor velen is het de normaalste zaak van de wereld, maar zeker niet voor iedereen. Denk hierbij aan mensen die in armoede leven. "Het is niet alleen financieel moeilijk, maar ook hoe anderen daarmee omgaan”, vertelt Margreet Bergsma (67) uit Oldeberkoop. "Het gevoel dat je van anderen afhankelijk bent, schaamte en onmacht; ik heb deze periode in mijn levens als heel erg zwaar ervaren.” Haar inbreng en die van andere ervaringsdeskundigen bij de doe-agenda ‘Meedoen aan het maatschappelijk leven’ is erg belangrijk.

De afgelopen zes jaar was Margreet uitkeringsafhankelijk. Met name de eerste twee jaar heeft ze het flink voor de kiezen gekregen. "Ondanks dat ik hoog ben opgeleid in de zorg, lukte het mij niet om een baan te vinden. Ik deed er alles aan, maar bleek niet in staat om in mijn eigen onderhoud te voorzien. Ik voelde me waardeloos.”

Geen cent waard

Deze gevoelens werden versterkt door haar omgeving. ‘Het gaat goed met de economie, er is toch werk genoeg?’ Oftewel; die uitkering zou mijn eigen schuld zijn. Maar zie op je 61e maar eens aan een baan te komen. "Ik had zoveel vaardigheden en diploma’s in huis, maar niemand die er tegen betaling gebruik van wilde maken. Die voortdurende afwijzing, je bent letterlijk geen cent meer waard."

Het ergste vond ze nog dat in het eerste jaar haar uitkering zonder vooraankondiging werd stopgezet. "Je wordt benaderd vanuit wantrouwen, terwijl ik niets verkeerd had gedaan.” Het kostte veel stress, moeite en tijd om dit weer goed te krijgen. "Daarbij werd het verplicht solliciteren voor mij een complete obsessie. De situatie was zo uitzichtloos, op een gegeven moment weet je het allemaal niet meer.”

Luisteren

Had op dat moment maar iemand echt naar haar geluisterd, zo zegt Margreet achteraf. Dat had volgens haar veel ellende kunnen voorkomen. "In plaats van zakelijk te reageren en strak de regels te volgen, heb je in zo’n situatie juist iemand nodig die je bij de hand neemt. Iemand die oprecht geïnteresseerd is en je helpt om alles goed te regelen.”

Dit is één van punten die de gemeente ter harte neemt. Een mensgerichte benadering en zoveel mogelijk maatwerk staan centraal in de doe-agenda. Lotte Holterman: "Waar liggen de behoeftes? Wat heeft iemand nodig? Waar kan deze inwoner terecht?” Margreet weet uit eigen ervaring dat dit veel oplevert. "Ik kwam in gesprek met een medewerker van de gemeente die goed naar mij luisterde en meedacht. Mijn reddende engel. Door hem werd gezien dat ik ruimte nodig had om weer op adem te komen.” Margreet kreeg een tijdelijke ontheffing van sollicitatieplicht. "Dat heeft mij aan het denken gezet. Wat zou mij verder helpen en wat zou ook anderen verder kunnen helpen?”

Het antwoord ligt volgens zowel Margreet als Lotte in oplossingen die zijn afgestemd op de persoon en de situatie. "Wij hebben nu veel specifieke regelingen voor minima”, vertelt Lotte. "Wij kunnen bijvoorbeeld een kind aan een laptop helpen voor school, maar misschien is er wel veel meer behoefte aan een fiets om op school te komen. Daar is geen regeling voor. Daarom gaan we experimenteren met een maatwerkbudget. Daarbij bepalen we samen met de inwoner wat nodig is om ervoor te zorgen dat iemand mee kan doen. We zijn flexibeler om te doen wat nodig is.”

Keuze

Margreet is blij dat dit actiepunt in de doe-agenda is opgenomen. "Mij werd gratis sporten bij Scala in Oosterwolde aangeboden. Ik moest er dertig kilometer voor rijden, terwijl ik veel meer de behoefte had aan een lidmaatschap bij een plaatselijke vereniging. Waar iemand behoefte aan heeft, verschilt per persoon. Door alleen al een keuze te geven, laat je als gemeente zien dat je de ander serieus neemt in zijn behoeftes. Kijk naar wat iemand op een bepaald moment echt nodig heeft? Zo heb ik ook gepoogd om als zelfstandige te starten. Als je vervolgens bijna een jaar moet wachten op uitsluitsel, dan werkt dat behoorlijk ontmoedigend.”

Hans van Welsem is ook voorstander van maatwerkgericht werken. "Wij kunnen als organisaties alles wel gaan verzinnen, maar we moeten juist zo flexibel mogelijk zijn. Pak de signalen uit de samenleving op in plaats van signalen de gemeenschap in te sturen. Dat heeft uiteindelijk een veel groter effect.”

Doolhof

Zo merkt hij zelf dat er mensen zijn die vaak een lange tijd gebruik maken van de Voedselbank. "Ergens gaat er dus structureel iets fout. We hebben een enorm aanbod om minima weer op weg te helpen, maar blijkbaar wordt daar dus niet optimaal gebruik van gemaakt. Het overzicht ontbreekt, mensen komen in een doolhof van verschillende organisaties terecht en raken dan de weg kwijt.”

Om de vindbaarheid te vergroten, moeten mensen in een armoedesituatie beter begeleid worden. Een routekaart kan helderheid geven. Daarnaast richt de gemeente zich actief op vroegsignalering. Door huishoudens met groeiende schulden eerder in beeld te krijgen, kan voorkomen worden dat mensen in een uitzichtloze schuldensituatie belanden. "Nutsbedrijven, zorgverzekeraars en woningcoöperaties melden tijdig aan ons als er een achterstand in betaling ontstaat. Wij nemen vervolgens dan contact op met deze inwoner en bieden hulp aan”, legt Lotte uit. "Verlies van werk, een scheiding of een langdurige ziekte kunnen grote financiële gevolgen hebben voor iemand. Daarom gaan we kijken of we mensen op deze momenten al kunnen helpen om dingen op een rij te zetten. Desgewenst krijgen ze hulp om financiële problemen te voorkomen. Omdat gezondheid en laaggeletterdheid ook vaak een rol speelt bij armoede, is het logisch dat we ook daarin blijven investeren.”

Stress

Volgens Lotte wordt het onderschat wat financiële problemen met mensen kunnen doen. "Financiële stress kan heel veel in de weg staan en het ‘meedoen’ in de weg staan.” Helaas weet Margreet daar uit eigen ervaring alles van. "Nogmaals, het is vooral de manier waarop er met jou als uitkeringsafhankelijke wordt omgegaan. Handhaven en toepassen van regels is belangrijk, maar zie vooral ook de mens achter het nummer. Zorg voor een vast contactpersoon die onafhankelijk is en je kan helpen als alles even niet zo lekker loopt. En laat ons meedenken en meepraten. Zo is er een platform armoede. Waarom zitten daar geen ervaringsdeskundigen in. Praat met ons in plaats van over ons.”

Margreet heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het gaat nu goed met haar. Toch blijft ze haar eigen verhaal vertellen, om zo anderen te kunnen helpen. De doe-agenda ‘Meedoen aan het maatschappelijk leven’ is in ieder geval een stap in de goede richting.

‘Wij moeten als ouderen niet achter de geraniums gaan zitten’

Wat vinden inwoners van Ooststellingwerf belangrijk op het gebied van samenleven? Dorpsgesprekken leverden de gemeente veel informatie op. Er kwamen vijftien onderwerpen naar voren die de inwoners belangrijk vinden. Deze zijn samen met verenigingen, ondernemers, organisaties, vrijwilligers en de gemeente verwerkt tot doe-agenda’s. De eerste vijf doe-agenda’s worden nu uitgevoerd. Deze keer vertellen René Schulkes van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO), Léon Visschers van dansstudio Clarette en Léon en Sippy van Tuinen van de Adviesraad Sociaal Domein meer over de doe-agenda ‘Gezond en gelukkig ouder worden’.

We worden met zijn allen steeds ouder. Daarom is het belangrijk dat de samenleving rekening houdt met ouderen. Dit kan op allerlei manieren. Zoals begeleid fitnessen in de buitenlucht, een vissteiger voor minder valide mensen, het aanstellen van een mantelzorgconsulent, een laagdrempelig dagcentrum voor mensen met dementie en activiteiten waarbij ouderen en jongeren samen optrekken. Deze ideeën passen prima bij de doe-agenda die inwoners, organisaties en gemeente samen opstelden over ‘gezond en gelukkig ouder worden’. „Wij moeten als ouderen niet achter de geraniums gaan zitten”, benadrukt René Schulkes, voorzitter van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO). „We zijn ook zelf aan zet. Meedoen, mensen ontmoeten, je inzetten voor anderen, dan krijgt je leven vanzelf meer inhoud en ervaar je de warmte.”

Volgens de OSO valt er op dit punt veel winst te behalen. Er zijn ouderen die zich niet meer actief kunnen inzetten voor de samenleving, maar volgens de vereniging is er ook een grote groep die dat nog wel prima kan. „In plaats van je eenzaam te voelen, kun je ook actie ondernemen. Er is genoeg te doen. Denk aan de grote vraag naar bestuursleden of  activiteitencommissies die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Je verplicht je wel tot een bepaalde inzet, maar je krijgt zoveel terug als je wat doet voor een ander”, aldus René.

Blijf mobiel

Een ander onderwerp uit de koker van de OSO is mobiliteit van ouderen.  „Op oudere leeftijd wordt vaak afstand gedaan van de auto, maar het is belangrijk dat mensen mobiel blijven en er zelfstandig op uit kunnen.” Zo verzorgde René zo’n 12,5 jaar geheel vrijwillig scootmobiellessen bij woonzorgcentrum Rikkingahof. In de doe-agenda komen ook andere oplossingen voor mobiliteit aan bod. Bijvoorbeeld ANWB Automaatje, een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren in hun eigen auto.

In beweging

Daarnaast zijn op diverse plekken in de gemeente fitnesstoestellen  geplaatst, onder andere in Langedijke. „Er zijn sportcoaches aanwezig voor de begeleiding. Zo blijven ouderen niet alleen in beweging, het zijn ook belangrijke ontmoetingsmomenten.”

Dat ontmoeten en meedoen een grote rol speelt bij ‘gezond en gelukkig ouder worden’ weet ook Léon van dansstudio Clarette en Léon als geen ander. Al jaren zet hij zich samen met Clarette op allerlei manieren in voor de samenleving en zo raakte hij ook betrokken bij

de doe-agenda. De dansschool houdt onder andere bridgeavonden voor ouderen, bijeenkomsten voor de Reuma Patiëntenvereniging Ooststellingwerf, speciale activiteiten als een dansmarathon voor de Zonnebloem en demomiddagen voor mensen met dementie. „En dan gaat er na afloop van zo’n dansmiddag een man de deur uit die zegt: ‘deze middag vergeet ik nooit meer’. Later hebben we ook nog met zijn dochter gesproken. ‘Het is ongelooflijk, maar hij heeft het er elke week over’, zo liet ze ons weten. Daar doe je het dus voor”, vertelt Léon openhartig.

Eenzaamheid bestrijden

Vanwege corona liggen diverse initiatieven helaas stil, zoals ‘Bewegen op muziek’ voor de Reuma Patiëntenvereniging. „Elke vrijdagmiddag samen dansen en bijpraten. We hopen het uiteraard snel weer op te kunnen pakken. Deze middagen zijn namelijk niet alleen bedoeld om samen te bewegen, maar ook om eenzaamheid te bestrijden.”

Ook als voorzitter van de plaatselijk visclub zet Léon zich in voor de ouderen. Regelmatig neemt hij mensen mee op pad die na lange tijd het vissen weer op willen pakken. Ook worden in samenwerking met woonzorgcentrum Rikkingahof vismiddagen gehouden. „Echt prachtig om te zien hoe de mensen hier van genieten.”

Visparel

Er zijn plannen om een visparel te maken in park Prandinga in Oosterwolde. In de vijver wordt extra vis uitgezet. „Zodat jong en oud hier samen kan gaan vissen, want juist die verbintenis is ook erg belangrijk. We zijn bezig met de voorbereidingen hiervoor. We hopen in 2022 ook een vissteiger voor minder-validen te kunnen realiseren.”

Ook de OSO hecht veel waarde aan de combinatie tussen jong en oud. Er wordt daarom gedacht aan een samenwerking met het Stellingwerf College. René: „Bijvoorbeeld in kader van de maatschappelijke stage. De jeugd kan een bezoekje brengen aan ouderen, samen spelletjes doen, een wandelingetje maken. Dat is voor mij samenleven. Zet daarom ook niet 36 bejaardenwoningen op een rij, maar creëer buurten die gemêleerd zijn, zodat jong en oud elkaar kan helpen. Je kunt zoveel meer als je het samen doet en dat is ook de kracht van deze doe-agenda.”

Voor en door inwoners

Daar sluit Sippy van Tuinen van de Adviesraad Sociaal Domein zich volledig bij aan. Vanaf het begin is ze bij de realisatie van de doe-agenda ‘gezond en gelukkig ouder worden betrokken. „De doe-agenda’s zijn voor en door de inwoners uit alle dorpen opgesteld. Daardoor wordt het breed gedragen. Dat geeft mij het gevoel dat dit alles ook echt zijn uitwerking krijgt.”

Met de opening van een nieuw dagcentrum in Stellinghaven Oosterwolde waar mensen met dementie zonder indicatie terecht kunnen is al een eerste stap gezet. Ook is ze blij met het aantrekken van een mantelzorgconsulent en de plannen om meer bekendheid aan het Gebiedsteam te geven. „En er is bijvoorbeeld speciale aandacht voor oudere nieuwe Nederlanders en dementerenden. Daarnaast wordt rekening gehouden met de digitalisering van de maatschappij. De gemeente deed al veel voor ouderen. Daar wordt nu goed op ingehaakt en er zijn aanvullende plannen gemaakt. Er is veel te doen, maar nogmaals, ik heb vertrouwen in een goede uitwerking.”

Doe-agenda’s straks ‘voelbaar’ in alle dorpen en wijken

Wat vinden inwoners van Ooststellingwerf belangrijk op het gebied van samenleven? Dorpsgesprekken leverde de gemeente veel informatie op. Er kwamen vijftien onderwerpen naar voren die de inwoners belangrijk vinden. Deze zijn samen met verenigingen, ondernemers, organisaties, vrijwilligers en de gemeente verwerkt tot doe-agenda’s. De eerste vijf doe-agenda’s worden nu uitgevoerd. Betrokken inwoners vertellen er de komende weken meer over. Zo delen René Schulkes van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf en Léon van dansschool Clarette en Léon binnenkort hun plannen over het thema ‘Gezond ouder worden’. Het woord is nu eerst aan  wethouder Esther Verhagen en Anita Zwaaneveldt, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf . Zij vertellen enthousiast over de start van de diverse doe-agenda’s.

Eén aanspreekpunt speciaal voor mantelzorgers, ondersteuning van kinderen met gescheiden ouders, actief hulp aanbieden aan mensen met beginnende schulden en opbouwwerkers om inwoners  te helpen die iets willen opzetten in hun dorp. Het zijn een paar actiepunten uit de nieuwe doe-agenda’s. "De start is gemaakt”, vertelt wethouder Esther Verhagen enthousiast. "We kunnen de komende tijd grote stappen gaan maken.”

In elk dorp zijn met de inwoners uitgebreide gesprekken gevoerd. Deze dorpsgesprekken leverden vijftien belangrijke onderwerpen op. Daar zijn doe-agenda’s van gemaakt. De eerste vijf zijn nu klaar. Inwoners, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen, organisaties en de gemeente, iedereen is bij de doe-agenda’s betrokken. "Dat is geweldig om te zien”, zegt Verhagen. "Het draagvlak is enorm en we gaan  samen met de uitvoering aan de slag. De resultaten zijn straks in alle dorpen en wijken voelbaar.”

Eerste resultaten

De eerste stappen in de uitvoering zijn ook gezet. "Uit de dorpsgesprekken kwam naar voren dat veel mantelzorgers onder druk staan. Zij kunnen binnenkort terecht bij een gespecialiseerde mantelzorgconsulent in het Gebiedsteam.” Een ander punt is de jeugdzorg. Twintig procent van de basisschoolleerlingen heeft gescheiden ouders. "Daar hebben de kinderen last van. Om ze te helpen gaan we met buddy’s werken. Daarnaast bieden we ouders online ondersteuning, onder andere om relatieproblemen te voorkomen.” ‘’Daarnaast gaan we actief hulp aanbieden aan inwoners met beginnende schulden. Want geldzorgen levert veel stress op, met alle gevolgen van dien.”

Waardevol

De Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf (ASDO) was nauw betrokken bij de totstandkoming van de doe-agenda’s en is heel positief. "Er is goed naar de inwoners geluisterd. Heel waardevol”, zegt voorzitter Anita Zwaaneveldt.

Zo werd tijdens de dorpsgesprekken duidelijk dat inwoners het voetgangersbruggetje bij de Houtwal in Oosterwolde als onveilig ervaarden. "Dit is onlangs aangepakt, dus er wordt echt geluisterd naar de inwoners”, concludeert Zwaaneveldt tevreden.

Ook is het Gebiedsteam een stuk zichtbaarder. Daarnaast is een dagbesteding opgezet in Stellinghaven voor mensen met dementie die nog thuis wonen. Zij kunnen daar zonder indicatie terecht. Dit zijn ook wensen die vanuit de dorpsgesprekken in beeld kwamen. "We hebben regelmatig met medewerkers van de gemeente gesproken om extra aandacht te vragen voor bepaalde zaken. Dat heeft zeker resultaat gehad”, aldus Zwaaneveldt. Zo werd tijdens de dorpsgesprekken ook duidelijk dat inwoners en verenigingen zich graag inzetten voor hun dorp, maar soms niet weten hoe ze moeten beginnen. Of moeite hebben met bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning.  Nu zijn er opbouwwerkers die hen hier desgewenst bij helpen.

Doen

Zwaaneveldt vindt de doe-agenda’s  zeer werkbare documenten. „Niet geschreven voor de bureaula, maar om te gaan doen. Het vraagt veel van alle partijen, maar doordat het zo breed wordt gedragen, is iedereen ook bereid de schouders eronder te zetten. De winst is ook de korte lijnen die zijn ontstaan. Inwoners, verenigingen en andere organisaties, weten elkaar makkelijker te vinden.”

De eerste vijf doe-agenda’s zijn: ‘Meedoen op de arbeidsmarkt en in vrijwilligerswerk’, ‘Meedoen in de maatschappij’, ‘Iedereen doet en ontmoet’, ‘Gezond ouder worden’ en ‘Kwetsbare jonge inwoners en hun ouders’. De overige tien punten die uit de dorpsgesprekken naar voren kwamen, worden in een later stadium uitgewerkt tot doe-agenda’s. Hiermee wordt gestart als de eerste vijf doe-agenda’s goed op gang zijn gekomen.

Nieuwsgierig wat er in de doe-agenda’s staat? Bekijk het op onze website.

Dagbesteding voor ouderen in eigen dorp "onmisbaar”

Elkaar ontmoeten, even een praatje maken, samen eten, een spelletje doen of bewegen. Het is voor veel ouderen erg belangrijk. Dat blijkt onder andere uit de projecten ‘Beweegcafé’ in Haulerwijk en ‘Welzijn op Dorpse Schaal’ in Oldeberkoop. "We voorzien duidelijk in een behoefte”, zegt Annelies Brandsma uit Oldeberkoop. "In deze coronatijd is de ontmoeting met elkaar zelfs onmisbaar gebleken.”

De coronamaatregelen worden uiteraard altijd in acht genomen.  Op dit moment kunnen er geen (fysieke) activiteiten plaatsvinden.

Andries Otter en Annelies Brandsma dragen graag een steentje bij aan het welzijn van de bewoners in hun dorp.

Het idee voor ‘Welzijn op Dorpse Schaal’ ontstond in 2013. „We waren bezig met de bouw van de MultiFunctionele Accommodatie MeJander. Het moest echt een ontmoetingsplaats voor iedereen worden, dus ook voor de ouderen uit ons dorp.”

In het begin reageerde deze doelgroep afwachtend op de aangeboden dagbesteding. „We hebben toen een feestelijke aftrap georganiseerd en alle ouderen in Oldeberkoop ook persoonlijk bezocht.” Dat had effect. Vanaf dat moment nemen ruim dertig ouderen deel aan de activiteiten, verdeeld over twee dagen. Er wordt om 10.00 uur gestart met koffie, waarna een activiteit wordt gedaan. Denk hierbij aan sporten, spelletjes doen, muziek en creatieve bezigheden. Tussen de middag wordt een vers bereide warme maaltijd geserveerd. Rond 15.00 uur gaat iedereen weer naar huis. „Niet alleen de bezoekers zelf komen trouw, ook de ongeveer twintig vrijwilligers beleven veel plezier aan deze dagen”, aldus Annelies.

Beweegcafé

In Haulerwijk draait sinds oktober 2019 eenzelfde soort project. Ouderen uit het dorp komen naar het ‘Beweegcafé’ in De Enter om samen te bewegen. Het idee is afkomstig van huisarts Grytsje Idsardi. Zij zag in de praktijk steeds meer ouderen vereenzamen. Hoe mooi zou het zijn om een ontmoetingsplek voor deze mensen te creëren, waarbij ze ook nog eens in beweging komen? Samen met de organisaties Huisartsenpraktijk ‘De Kern’, Stichting Scala, Thuiszorg De Friese Wouden, ZuidOostZorg en Zorggroep Liante kwam ze in actie en werd het Beweegcafé opgezet. „We konden direct met vijftien mensen starten”, vertelt Andries Otter die nauw bij het project betrokken is. 

De wekelijkse bijeenkomst is veel meer dan bewegen alleen. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor valpreventie. Daarnaast speelt het sociale aspect een belangrijke rol. Ook onderling wordt er al afgesproken. „Bewegen en ontmoeten, het draagt een belangrijk steentje bij aan het welzijn van deze mensen.”

Dat werd aan het begin van de coronaperiode nog eens onderstreept. Volgens Andries was er bij de deelnemers direct sprake van een terugval. „We hebben toen thuis oefeningen langsgebracht, zodat ze toch in beweging konden blijven. Natuurlijk hopen we zo snel mogelijk gezamenlijk de draad weer op te kunnen pakken.” Het is de bedoeling dat het Beweegcafé dan ook in de omliggende dorpen Donkerbroek, Haulerwijk en Waskemeer start. Door corona is dit proces vertraagd.

Opbloeien

Ook voor Brandsma is het in deze coronaperiode nog duidelijker geworden hoe belangrijk de activiteiten in eigen dorp voor de ouderen zijn. „Het is een moment waar ze naar uitkijken. Ze bloeien er van op. Corona heeft mij nog bewuster gemaakt van het feit dat we als dorpsgenoten naar elkaar om moeten zien.”

Wie ideeën heeft voor het organiseren van activiteiten voor ouderen, roept ze dan ook op actie te ondernemen. „Blijf niet wachten, begin gewoon. Met elkaar als dorp krijg je het zeker voor elkaar.” Andries: „En kijk om je heen. Gebruik je voelsprieten. Als iemand dreigt te vereenzamen, trek dan tijdig aan de bel.”

´Iedereen gaat elke week een beetje gelukkiger naar huis´

Wat betekent het om vrijwilligerswerk te doen? Dat vertellen Betty Mijlof en Anneke Lukkes uit Oldeberkoop.
Betty Mijlof (links) en Anneke Lukkes bij de ouderenochtend in MFA Mejander.

"Eerst even een knuffel", roept de 98-jarige mevrouw Van der Muur uit Oldeberkoop steevast als ze op woensdagochtend binnenkomt bij de ouderendag in MFA Mejander. Vrijwilliger Betty Mijlof staat al klaar om haar met een stevige pakkerd welkom te heten. Ook de andere bijna 20 bezoekers van de wekelijkse bijeenkomst krijgen een persoonlijk onthaal. Betty loopt bij iedereen langs en geeft ze allemaal een hand, zoen of knuffel. Het maakt de mensen zichtbaar blij.

Het laat zien hoezeer de oudere dorpsbewoners de wekelijkse momenten in Mejander waarderen. 'De jongste is 65, de oudste 98’, vertelt Betty. Ze is een van de bedenkers en drijvende krachten achter deze waardevolle dinsdagen en woensdagen die de oudere inwoners van Oldeberkoop verbindt. ‘We zien de deelnemers ‘groeien’. Ze voelen zich beter, leren nieuwe mensen kennen en ondernemen weer wat." Tegelijkertijd ziet ze dat het ook de vrijwilligers goed doet hun dorpsgenoten een mooie dag te kunnen bezorgen. "Ook zij ‘groeien’ en dat vinden we erg waardevol. Ik ben hartstikke trots op onze vrijwilligers!", zegt ze glunderend.

Anneke Lukkes, één van de oprichters van Wel-Zijn op Dorpse Schaal, valt haar bij: ‘deze ouderenochtenden hebben positieve neveneffecten. Er ontstaan vriendschappen en contacten, tussen de ouderen, maar ook tussen de vrijwilligers onderling én de ouderen en de vrijwilligers. Iedereen gaat elke week een beetje gelukkiger naar huis.`

Er werken zo´n 20 vrijwilligers mee aan de ouderendagen. "Je moet aan vrijwilligers aandacht besteden, net zoals je aan de ouderen doet", zegt Betty. ´Ze zijn zo belangrijk, daar moet je bij stil staan.´ Betty geniet er dan ook erg van dat ze de vrijwilligers sterker zag worden en het beste uit zichzelf zag halen. ‘Het is een wisselwerking. Ik vind het mooi om anderen in hun kracht te zetten verder te brengen, dat doet met mij ook wat. Het maakt me trots.’

Anneke zet zich al jaren vrijwillig in voor verschillende groepen in Oldeberkoop. "Mijn motivatie is een ander te stimuleren. Ik denk dat we heel goed zelf ons dorp leefbaar kunnen houden. Dat is mijn drijfveer, daar geniet ik van. Ons niet laten remmen door kaders, maar de schouders eronder zetten. Juist doordat in Oldeberkoop niet alles is, moeten we het zelf durven en gewoon doen. Het kost je tijd, maar levert je ook heel veel op!" Betty is het daarmee eens: "Als je iets voor je dorp wilt doen, is er altijd wel iets dat bij je past. Ik geniet ervan dat ik hier zie dat er reuring is, dat mensen elkaar ontmoeten die elkaar anders niet hadden ontmoet. Het geeft me voldoening en zingeving. We zijn als onbekenden bij elkaar gekomen, maar zijn van elkaar gaan houden." 

“Ik voel me al erg thuis”

Vaste bezoeksters Rita, Riet en Geertruida zijn vol lof over de vrijwilligers. Rita: "Schrijf maar met dikke letters dat het fantastisch is wat ze doen!" Geertruida: 'Ik ben hier nog niet zo lang, maar voel me al erg thuis. Dat komt door de vrijwilligers". En Riet zegt: "Ze moeten in de andere dorpen nog maar zien dat ze het zo goed voor elkaar krijgen als hier."

Wel-zijn op Dorpse Schaal

In 2015 startte in Oldeberkoop het project Wel-Zijn op Dorpse Schaal (WODS). Vanuit het multifunctionele gebouw MeJander worden betaalbare algemene voorzieningen op dorpsniveau georganiseerd, zoals dagactiviteiten voor ouderen, dagbesteding voor mensen met een beperking en activiteiten voor mensen die hun baan hebben verloren.
Het initiatief heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van de gemeente. Wilt u ook een dergelijk initiatief opstarten in uw buurt of dorp? Neem dan contact op met de dorpencoördinatoren Oscar Weehuizen, o.weehuizen@ooststellingwerf.nl (Oosterwolde) of  Marten Tel, m.tel@ooststellingwerf.nl (alle andere dorpen).  

Plek voor Talent

Iets betekenen voor je medemens? Als vrijwilliger kun je je op veel manieren inzetten. Plek voor Talent kan je helpen zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Vacatures en meer informatie vind je op de website plekvoortalent.nl of neem contact op met Dominique Tacx, tel. 06-15262539.

Samen werken aan werk

Met het volgende artikel, dat aansluit op het thema Meedoen,  leest u hoe belangrijk het is dat ondernemers hun deuren openzetten. Installatie- en Servicebedrijf de Haan is zo’n bedrijf in onze gemeente. Voorwaarden als motivatie en mogelijkheden komen duidelijk terug in het gesprek tussen Janneke Wielaert- de Haan, Tineke Nauta en Jildau His van ’t Zand. Zo werken werkgevers, werkzoekenden en gemeente samen aan werk in Ooststellingwerf.
Janneke Wielaert- de Haan
Tineke Nauta
Jildau His van ’t Zand

Een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen om hun talenten te ontwikkelen. Een inclusieve arbeidsmarkt  houdt in dat iedereen die kan werken, in staat gesteld wordt om ook mee te doen aan de arbeidsmarkt en de samenleving.  Jildau His van ’t Zand, casemanager bij gemeente Ooststellingwerf,  is hier dag in en dag uit mee bezig. Zij zoekt samen met kandidaten die een uitkering ontvangen naar werk of een passende vorm van dagbesteding. Ze kwam in contact met Janneke Wielaert- de Haan, die samen met haar man eigenaar is van Installatie- en Servicebedrijf de Haan b.v. in Oosterwolde. Bij de Haan willen ze wat extra’s betekenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo ook voor Tineke Nauta. Zij ontving een uitkering en werkt inmiddels als allround monteur bij de Haan nadat zij samen met Jildau His op zoek is gegaan naar een passende werkplek.

Tineke werkt inmiddels drieënhalf jaar bij Installatie- en Servicebedrijf de Haan als allround monteur in de buitendienst. “Ik ben dagelijks bezig met verschillende service- en onderhoud klussen op het gebied van CV, riolering, gas, water en elektra” vertelt Tineke.  “Uit mijn gesprekken met Jildau His en tijdens de banenmarkt van de gemeente kwam ik  tot conclusie dat ik graag de techniek in wou. Een redelijke omslag, want ik heb in het verleden gewerkt als boekhouder.  Voor een installatiebedrijf, dat wel.  Een compleet vreemde in de techniekwereld was ik niet.”

Installatie- en Servicebedrijf de Haan b.v. werkt graag mee aan een inclusieve arbeidsmarkt.  Janneke: “Bij de Haan hebben wij een bepaalde visie, waarbij duurzaamheid heel hoog staat. Niet alleen in de vorm van duurzame producten en diensten voor onze klanten, maar ook in het zijn van een duurzaam bedrijf voor onze werknemers. Wij willen een open bedrijf zijn waarbij mensen met verschillende achtergronden welkom zijn. We bieden mensen met een uitkering de mogelijkheid om te re-integreren en sommige mensen gaan vervolgens bij ons betaald aan het werk. En die verscheidenheid aan mensen, achtergronden en talenten maakt het juist zo leuk! Iedereen draagt op zijn eigen manier een steentje bij aan ons bedrijf en hierin is iedereen even belangrijk voor ons. De ene functie is niet belangrijker dan de ander. Samen staan we gewoon sterker, om even in de coronatermen te blijven.”

Dat ze bij de Haan graag met je meedenken, heeft Tineke zelf ervaren. Tineke: “Bij de Haan waren ze eigenlijk op zoek naar iemand die meteen op pad kon om bij de mensen langs te gaan. Omdat ik dat nog niet kon, ben ik eerst in het magazijn begonnen. Ik kwam met Janneke in gesprek over het doen van een opleiding en dacht: als ik nog wat wil, moet ik het nu doen!” En zo gezegd, zo gedaan. Tineke is inmiddels cum laude geslaagd voor haar eerste monteursopleiding. “Ik moest me in het begin wel bewijzen, tegenover de jongens. Een vrouw in de techniek, dat is natuurlijk wel een dingetje. Maar ik sta m’n mannetje hoor!” zegt Tineke. Het belangrijkste wat  Tineke heeft geleerd? “Volg je hart en doe iets wat je écht leuk vindt. Je bent nooit te oud om te leren of om te switchen van baan” aldus Tineke.

Zowel Janneke en Jildau His hebben enorm veel respect voor Tineke. Jildau His: “Ik weet wat Tineke er voor heeft moeten doen en vind het heel knap hoe ze een nieuwe baan heeft gecombineerd met scholing. En ik heb zelf ook veel van Tineke geleerd, dat kan ik weer meenemen in mijn werk met andere kandidaten.”  Wat Janneke vooral opviel aan Tineke is haar enorme motivatie. “Tineke is ontzettend gemotiveerd, dat is echt zeldzaam. Ik heb enorm veel respect voor haar als vrouw, als moeder en hoe ze is in haar werk. Daar kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen” zegt Janneke.


Vragen over werk of inkomen

Werk vinden valt niet altijd mee. Maar u staat er niet alleen voor. Heeft u vragen over werk of inkomen? Bel of mail ons voor een afspraak. Wij helpen u graag!

T 14 05 16. Mail: gemeente@ooststellingwerf.nl

Opbouwwerkers in gesprek

Vanaf juli 2019 zijn opbouwwerkers Harry Rook en André Ponger in gesprek gegaan met inwoners van Appelscha, Ravenswoud, Fochteloo, Makkinga en Oosterwolde Noord Oost. In de zogenoemde dorpsgesprekken zijn verschillende ideeën en aandachtspunten samengekomen waar inwoners graag mee aan de slag willen.
Opbouwwerkers Harry Rook en André Ponger

Een opbouwwerker stimuleert en ondersteunt inwoners, gemeenten en organisaties bij het aanpakken van zowel sociale als fysieke vraagstukken in  wijken of dorpen.  Uitgangspunt is dat het opbouwwerk aansluit bij de energie, passie en drijfveren van bewoners in wijken en dorpen, waarbij de bewoners zelf het tempo bepalen van idee naar initiatief.

Ontmoeting in Appelscha

Een van de ideeën komt van Corry van Dijk.  Zij woont al 18 jaar in Appelscha. Corry haar roots liggen oorspronkelijk in Zeeland. Toen ze hier kwam wonen miste ze een ontmoetingsplek in het dorp. Zodoende kwam ze in 2016 bij verzorgingstehuis Riemsoord terecht. Corry: ‘’We hadden ideeën om de bewoners van het tehuis en de omwonenden met elkaar te verbinden. Hiervoor hadden we geld geworven bij verschillende fondsen, en er waren vrijwilligers om de ideeën te realiseren’’. Het project begon veelbelovend, maar kwam helaas niet van de grond. De dorpsgesprekken in 2019 bieden nieuwe kansen. De behoefte aan ontmoeting in Appelscha is er nog steeds. Bij het derde dorpsgesprek schoof  een opbouwwerker aan en werden er werkgroepen samengesteld: een kookwerkgroep, werkgroep communicatie, werkgroep accommodatie en een werkgroep jeugd. Iedere werkgroep is met zijn eigen thema aan de slag gegaan en behaalt  succesjes. Zo heeft de kookgroep een eenmalig decemberdiner voor 30 personen gemaakt in de professionele keuken van Riemsoord. Natuurlijk zijn er ook minder positieve punten. De vraag hoe we achter de behoeften van individuele inwoners komen blijft een lastige. Toch ziet Corry het positief in: ‘’De kans is er nu om er met zijn allen iets van te maken. Samen met de opbouwwerker zijn er nog genoeg zaken die we kunnen realiseren. Een locatie bijvoorbeeld voor een dorpshuisfunctie, en meer vrijwilligers die zich willen aansluiten. Kortom, volop mogelijkheden voor groei’’.

Je stem laten horen in Oosterwolde Noord Oost

Joseph Maatita woont in Oosterwolde Noord Oost. Hij behoort tot de tweede generatie Molukkers in Oosterwolde. In 1964 trokken de eerste Molukse gezinnen de Molukse wijk in Oosterwolde in. Op dit moment wonen nog 45 gezinnen in de wijk en 100 gezinnen in de hele gemeente. Joseph vindt het vooral belangrijk  het culturele erfgoed van de Molukkers door te geven aan de volgende generatie. Joseph: ‘’De jeugd moet naar de toekomst kijken, maar om te weten waar je naar toe wilt moet je ook weten waar je vandaan komt. De link leggen tussen verleden, heden en toekomst.’’

In de beginjaren had de Molukse gemeenschap een eigen clubhuis waar iedereen samen kwam. Helaas is deze door bezuinigingen gesloten. Om weer nieuw leven in de gemeenschap te blazen zijn de twee opbouwwerkers aangeschoven, precies wat volgens Joseph hard nodig is. ‘’Een beroepskracht, in dit geval de opbouwwerker, helpt ons te denken in kansen en mogelijkheden. We hebben het nu onder andere over een ruimte om bij elkaar te komen. Een geheel eigen ruimte voor de gemeenschap gaat niet lukken. Daarom zijn we nu in gesprek met bewoners om te kijken wat dan wel mogelijk is. Plan A lukt dan wel niet, er is altijd nog een plan B.’’